مدت زمان قرارداد استقلال با بازیکنان؛ طولانی ترین قراردادها برای دست راست های منصوریان!

مدت زمان قرارداد استقلال با بازیکنان؛ طولانی ترین قراردادها برای دست راست های منصوریان!

قرارداد بسیاری از بازیکنان استقلال در هیات فوتبال به ثبت رسید که قرارداد سه بازیکن سه ساله، هشت بازیکن دوساله و شش بازیکن نیز یکساله بسته شده است.

 

جالب اینکه از جمع سه بازیکنی که قرارداد سه ساله بسته اند، دو بازیکن(مهدی رحمتی و خسرو حیدری که منصوریان آنها را دست راست خود معرفی کرده است) سن بالایی دارند و فقط میلاد زکی پور به عنوان یک بازیکن جوان قرارداد بلندمدت بسته است.

 

بختیار رحمانی، آرش افشین، هرائر مگویان، فرشید اسماعیلی، محسن کریمی، فرشید باقری و محمدحسین کنعانی زادگان نفراتی هستند که قرارداد دوساله منعقد کرده اند.

 

قرارداد استقلال با امید ابراهیمی، میثم مجیدی، بهنام برزای، وریا غفوری، کاوه رضایی و یعقوب کریمی نیز یک ساله است.

مدت زمان قرارداد استقلال با بازیکنان؛ طولانی ترین قراردادها برای دست راست های منصوریان!

قرارداد بسیاری از بازیکنان استقلال در هیات فوتبال به ثبت رسید که قرارداد سه بازیکن سه ساله، هشت بازیکن دوساله و شش بازیکن نیز یکساله بسته شده است.

 

جالب اینکه از جمع سه بازیکنی که قرارداد سه ساله بسته اند، دو بازیکن(مهدی رحمتی و خسرو حیدری که منصوریان آنها را دست راست خود معرفی کرده است) سن بالایی دارند و فقط میلاد زکی پور به عنوان یک بازیکن جوان قرارداد بلندمدت بسته است.

 

بختیار رحمانی، آرش افشین، هرائر مگویان، فرشید اسماعیلی، محسن کریمی، فرشید باقری و محمدحسین کنعانی زادگان نفراتی هستند که قرارداد دوساله منعقد کرده اند.

 

قرارداد استقلال با امید ابراهیمی، میثم مجیدی، بهنام برزای، وریا غفوری، کاوه رضایی و یعقوب کریمی نیز یک ساله است.