مذاکرات مثبت بمب مدنظر منصوریان با سپاهان +تصویر

مذاکرات مثبت بمب مدنظر منصوریان با سپاهان +تصویر

  احسان حاج صفی جزو گزینه هایی است که هنوز تیم آینده اش مشخص نشده و مورد توجه چند تیم لیگ برتری قرار دارد.

مدیران و مربیان تیم های استقلال و تراکتورسازی در روزهای گذشته مدعی شدند که به حاج صفی نزدیک شده اند اما با این حال بعید است وی به این تیم برود.

طبق آخرین اخبار، حاج صفی با مدیران سپاهان مذاکرات مثبتی داشته و قصد دارد بار دیگر زردپوش شود و احتمالا امروز اخبار قطعی تر در این خصوص منتشر می شود.

مذاکرات مثبت بمب مدنظر منصوریان با سپاهان +تصویر

  احسان حاج صفی جزو گزینه هایی است که هنوز تیم آینده اش مشخص نشده و مورد توجه چند تیم لیگ برتری قرار دارد.

مدیران و مربیان تیم های استقلال و تراکتورسازی در روزهای گذشته مدعی شدند که به حاج صفی نزدیک شده اند اما با این حال بعید است وی به این تیم برود.

طبق آخرین اخبار، حاج صفی با مدیران سپاهان مذاکرات مثبتی داشته و قصد دارد بار دیگر زردپوش شود و احتمالا امروز اخبار قطعی تر در این خصوص منتشر می شود.