مرخصی‌های هفته آینده نمایندگان لغو شد

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که ریاست صحن علنی را برعهده داشت، در جلسه علنی امروز پارلمان در سخنانی اظهار داشت: طبق برنامه از قبل تعیین شده لذا هفته آینده یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه جلسه علنی داریم و بعد از آن با توجه به اینکه الان 4 هفته کاری را پشت سر می‌گذاریم، یک هفته سرکشی و دو هفته تعطیلی برای انتخابات داریم.

وی ادامه داد: بنابراین از آنجا هفته آینده اعم از اینکه مرخصی درخواست شده و یامرخصی هماهنگ شده یا خیر، همه مرخصی‌ها لغو شده است. لذا همکاران برنامه‌ریزی کنند تا هفته آینده در خدمتشان باشیم.

دانلود موزیک

صبحانه