مرگ در نگاه مدیر ارشد فیس‌بوک

مرگ در نگاه مدیر ارشد فیس‌بوک

به گزارش جهان، فارس به نقل از ان بی سی نیوز خبر داد، سندبرگ در سخنرانی خود گفت انسان ها در زندگی با سختی هایی مواجه می شوند، اما در نهایت می توانند بر آنها غلبه کنند.

وی در بخشی از سخنرانی خود گفت: امروز تلاش می کنم به شما بگویم از این مرگ چه آموختم. مرگ دیو تغییرات بسیار افتخارآمیزی در من ایجاد کرد. من از عمق ناراحتی و بی رحمی فقدان مطلع شدم. اما این را هم یاد گرفتم که وقتی زندگی شما را به زیر می کشد می توانید دوباره دکمه را بزنید، به سطح بیایید و مجددا نفس بکشید.

سندبرگ که کمتر از یک سال قبل دیوید گلدبرگ همسرش را در جریان تعطیلات در مکزیک از دست داد قبلا در این مورد مطالبی را منتشر کرده و از جمله نوشته بود تا زمانی که خودش تجربه مادری کردن را به تنهایی و بدون وجود همسر تجربه نکرده بود، درک نکرده بود که این امر چقدر چالش برانگیز است.

او در سخنرانی خود از معرفتی که بعد از مرگ همسرش به دست آورده نیز سخن گفت و افزود: من قبلا هرگز در میان عموم در این مورد صحبت نکرده ام. این کار سخت است. اما نهایت تلاشم را خواهم کرد تا در این دانشگاه زیبا بیش از حد احساساتی نشوم.

وی علت سخنرانی در این زمینه در دانشگاه را این دانست که دانشجویان هم در آینده با چالش ها و شکست هایی مواجه می شوند که احتمالا فرسایشی تر از موارد قبلی است. به گفته سندبرگ مساله این نیست که چنین چیزهایی رخ می دهند یا نه. چون این اتفاق خواهد افتاد و این روزهای سخت مشخص می کنند که شما که هستید. شما فقط بر مبنای دستاوردهایتان تعریف نمی شوید بلکه چگونگی جان به دربردنتان از چالش های سخت نیز معرف شما خواهد بود.

به گفته این مدیر فیس بوک چالش ها می توانند به یادگیری و رشد افراد کمک کنند. وی در نهایت از افرادی که در این مدت غمخوار وی بودند تشکر کرد.

مرگ در نگاه مدیر ارشد فیس‌بوک

به گزارش جهان، فارس به نقل از ان بی سی نیوز خبر داد، سندبرگ در سخنرانی خود گفت انسان ها در زندگی با سختی هایی مواجه می شوند، اما در نهایت می توانند بر آنها غلبه کنند.

وی در بخشی از سخنرانی خود گفت: امروز تلاش می کنم به شما بگویم از این مرگ چه آموختم. مرگ دیو تغییرات بسیار افتخارآمیزی در من ایجاد کرد. من از عمق ناراحتی و بی رحمی فقدان مطلع شدم. اما این را هم یاد گرفتم که وقتی زندگی شما را به زیر می کشد می توانید دوباره دکمه را بزنید، به سطح بیایید و مجددا نفس بکشید.

سندبرگ که کمتر از یک سال قبل دیوید گلدبرگ همسرش را در جریان تعطیلات در مکزیک از دست داد قبلا در این مورد مطالبی را منتشر کرده و از جمله نوشته بود تا زمانی که خودش تجربه مادری کردن را به تنهایی و بدون وجود همسر تجربه نکرده بود، درک نکرده بود که این امر چقدر چالش برانگیز است.

او در سخنرانی خود از معرفتی که بعد از مرگ همسرش به دست آورده نیز سخن گفت و افزود: من قبلا هرگز در میان عموم در این مورد صحبت نکرده ام. این کار سخت است. اما نهایت تلاشم را خواهم کرد تا در این دانشگاه زیبا بیش از حد احساساتی نشوم.

وی علت سخنرانی در این زمینه در دانشگاه را این دانست که دانشجویان هم در آینده با چالش ها و شکست هایی مواجه می شوند که احتمالا فرسایشی تر از موارد قبلی است. به گفته سندبرگ مساله این نیست که چنین چیزهایی رخ می دهند یا نه. چون این اتفاق خواهد افتاد و این روزهای سخت مشخص می کنند که شما که هستید. شما فقط بر مبنای دستاوردهایتان تعریف نمی شوید بلکه چگونگی جان به دربردنتان از چالش های سخت نیز معرف شما خواهد بود.

به گفته این مدیر فیس بوک چالش ها می توانند به یادگیری و رشد افراد کمک کنند. وی در نهایت از افرادی که در این مدت غمخوار وی بودند تشکر کرد.

مرگ در نگاه مدیر ارشد فیس‌بوک

خرید بک لینک

سپهر نیوز