مفقود شدن ۲ کوهنورد مالزیایی در مسیر جنوبی دماوند

مفقود شدن ۲ کوهنورد مالزیایی در مسیر جنوبی دماوند

به گزارش بنابر گزارش های رسیده ۲ تن از کوهنوردان یک تیم کوهنوردی مالزیایی که روز پنجشنبه ۲۷ آبان ماه ۹۵ به قصد صعود قله دماوند به بارگاه سوم عزیمت کرده بود در روز دوشنبه اول آذر ماه مفقود شدند.

این تیم پس از دو شب استقرار در بارگاه سوم دماوند روز دوشنبه اول آذر به قصد صعود قله دماوند صعود می نمایند که در حین صعود ۱۰ تن از کوهنوردان به دلیل شرایط بد هوایی، سرما و باد شدید به بارگاه سوم باز می گردند ولی دو تن از اعضاء تیم به صعود خود ادامه می دهند و گویا در هنگام برگشت مسیر را گم نموده و مفقود می شوند.

شامگاه روز دوشنبه جریان حادثه و عدم بازگشت کوهنوردان به بخش جستجو و نجات فدراسیون و امدادگران هلال احمر گزارش می گردد. از صبح روز سه شنبه یک تیم امداد و نجات کوهستان هلال احمر تشکیل و به بارگاه سوم اعزام می گردد.
از طرفی جریان حادثه به اطلاع سفارت مالزی رسیده و مسئولین این سفارت پیگیر کوهنوردان مفقود شده خویش می شوند.

در حال حاضر در بارگاه سوم تنها ۵ کوهنورد لهستانی حضور دارند که صبح روز سه شنبه ۲ آذر ماه اقدام به صعود قله می نمایند ولی به دلیل برودت بالای هوای منطقه و باد شدید به بارگاه سوم باز می گردند.

روز جاری ۶ تن از اعضاء تیم مالزیایی به گوسفند سرا مراجعه می نمایند و ۴ تن دیگر در بارگاه سوم می مانند. همچنین سرپرست تیم صبح امروز به تنهایی اقدام به صعود جهت یافتن دو کوهنورد تیم خود می کند ولی در شامگاه به بارگاه سوم باز می گردد.

در حال حاضر هنوز اثری از دو کوهنورد مفقود شده یافت نشده و امدادگران جهت جستجو در منطقه حضور دارند.

گویا این تیم کوهنوردی بدون هماهنگی با راهنمایان رسمی دماوند و بدون اطلاع فدراسیون کوهنوردی و صرفا با ارتباط با راهنمایان محلی و بدون پیش بینی های لازم در شرایط بحران به منطقه عزیمت نموده اند.

مفقود شدن ۲ کوهنورد مالزیایی در مسیر جنوبی دماوند

(image) به گزارش بنابر گزارش های رسیده ۲ تن از کوهنوردان یک تیم کوهنوردی مالزیایی که روز پنجشنبه ۲۷ آبان ماه ۹۵ به قصد صعود قله دماوند به بارگاه سوم عزیمت کرده بود در روز دوشنبه اول آذر ماه مفقود شدند.

این تیم پس از دو شب استقرار در بارگاه سوم دماوند روز دوشنبه اول آذر به قصد صعود قله دماوند صعود می نمایند که در حین صعود ۱۰ تن از کوهنوردان به دلیل شرایط بد هوایی، سرما و باد شدید به بارگاه سوم باز می گردند ولی دو تن از اعضاء تیم به صعود خود ادامه می دهند و گویا در هنگام برگشت مسیر را گم نموده و مفقود می شوند.

شامگاه روز دوشنبه جریان حادثه و عدم بازگشت کوهنوردان به بخش جستجو و نجات فدراسیون و امدادگران هلال احمر گزارش می گردد. از صبح روز سه شنبه یک تیم امداد و نجات کوهستان هلال احمر تشکیل و به بارگاه سوم اعزام می گردد.
از طرفی جریان حادثه به اطلاع سفارت مالزی رسیده و مسئولین این سفارت پیگیر کوهنوردان مفقود شده خویش می شوند.

در حال حاضر در بارگاه سوم تنها ۵ کوهنورد لهستانی حضور دارند که صبح روز سه شنبه ۲ آذر ماه اقدام به صعود قله می نمایند ولی به دلیل برودت بالای هوای منطقه و باد شدید به بارگاه سوم باز می گردند.

روز جاری ۶ تن از اعضاء تیم مالزیایی به گوسفند سرا مراجعه می نمایند و ۴ تن دیگر در بارگاه سوم می مانند. همچنین سرپرست تیم صبح امروز به تنهایی اقدام به صعود جهت یافتن دو کوهنورد تیم خود می کند ولی در شامگاه به بارگاه سوم باز می گردد.

در حال حاضر هنوز اثری از دو کوهنورد مفقود شده یافت نشده و امدادگران جهت جستجو در منطقه حضور دارند.

گویا این تیم کوهنوردی بدون هماهنگی با راهنمایان رسمی دماوند و بدون اطلاع فدراسیون کوهنوردی و صرفا با ارتباط با راهنمایان محلی و بدون پیش بینی های لازم در شرایط بحران به منطقه عزیمت نموده اند.