ملی پوش پرسپولیس به خاطر بیماری سخت مادرش جدا شد+تصویر

ملی پوش پرسپولیس به خاطر بیماری سخت مادرش جدا شد+تصویر

علت اصلی جدایی دروازه بان ازبکستانی تیم فوتبال پرسپولیس مشخص شد.
الکساندر لوبانف  به دلیل بیماری سخت مادرش از این تیم جدا شد. جدایی این دروازه بان ناگهانی اتفاق افتاد و باشگاه پرسپولیس به خاطر اصرار وی به این اتفاق با رفتنش موافقت کرد.

علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس در این زمینه اظهار داشت: «ما به کار این دروازه بان اعتقاد داشتیم اما اصرار داشت برود و وقتی علت را از برانکو و لوبانف پرسیدم گفت چون مادرش دچار بیماری سختی است باید کنارش باشد و به ازبکستان برگردد. به همین دلیل با این کار موافقت کردم.»

ملی پوش پرسپولیس به خاطر بیماری سخت مادرش جدا شد+تصویر

علت اصلی جدایی دروازه بان ازبکستانی تیم فوتبال پرسپولیس مشخص شد.
الکساندر لوبانف  به دلیل بیماری سخت مادرش از این تیم جدا شد. جدایی این دروازه بان ناگهانی اتفاق افتاد و باشگاه پرسپولیس به خاطر اصرار وی به این اتفاق با رفتنش موافقت کرد.

علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس در این زمینه اظهار داشت: «ما به کار این دروازه بان اعتقاد داشتیم اما اصرار داشت برود و وقتی علت را از برانکو و لوبانف پرسیدم گفت چون مادرش دچار بیماری سختی است باید کنارش باشد و به ازبکستان برگردد. به همین دلیل با این کار موافقت کردم.»