منصوریان با ترکاندن بمبش پرسپولیسی ها را نقره داغ می کند!

منصوریان با ترکاندن بمبش پرسپولیسی ها را نقره داغ می کند!

شنیده ها حکایت از آن دارد که علیرضا منصوریان بد جوری از رفتن وحید امیری به پرسپولیس شاکی است. ظاهرا منصوریان در جمع چند استقلالی عنوان کرده به زودی یکی از بازیکنان حال حاضر پرسپولیس را می خرد تا رقیب سنتی را نقره داغ کند.

البته مشکل عمده سرمربی جوان آبی ها این است که بهرام افشارزاده مخالف این قبیل بمب ترکاندن است و احتمالا جلوی منصوریان را خواهد گرفت.

گفته می شود بمب پرسپولیسی منصوریان امید عالیشاه است و سرمربی استقلال مذاکرات مقدماتی با این بازیکن قرمز را آغاز کرده است.

برخی شنیده ها حکایت از این دارد که پیشنهاد استقلالی ها به عالیشاه مبلغ اغوا کننده ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است و باید دید آیا امید پرسپولیسی ها که حالا با آمدن وحید امیدی جایگاهش را در ترکیب سرخپوشان کمرنگ می بیند با این قیمت وسوسه خواهد شد یا خیر؟

برخی خبرها درباره عالیشاه هم حکایت از این دارد که وی قصد دارد با انصراف از دانشگاه و پیوستن به تراکتورسازی خدمت سربازی خود را سپری کند.

منصوریان با ترکاندن بمبش پرسپولیسی ها را نقره داغ می کند!

شنیده ها حکایت از آن دارد که علیرضا منصوریان بد جوری از رفتن وحید امیری به پرسپولیس شاکی است. ظاهرا منصوریان در جمع چند استقلالی عنوان کرده به زودی یکی از بازیکنان حال حاضر پرسپولیس را می خرد تا رقیب سنتی را نقره داغ کند.

البته مشکل عمده سرمربی جوان آبی ها این است که بهرام افشارزاده مخالف این قبیل بمب ترکاندن است و احتمالا جلوی منصوریان را خواهد گرفت.

گفته می شود بمب پرسپولیسی منصوریان امید عالیشاه است و سرمربی استقلال مذاکرات مقدماتی با این بازیکن قرمز را آغاز کرده است.

برخی شنیده ها حکایت از این دارد که پیشنهاد استقلالی ها به عالیشاه مبلغ اغوا کننده ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است و باید دید آیا امید پرسپولیسی ها که حالا با آمدن وحید امیدی جایگاهش را در ترکیب سرخپوشان کمرنگ می بیند با این قیمت وسوسه خواهد شد یا خیر؟

برخی خبرها درباره عالیشاه هم حکایت از این دارد که وی قصد دارد با انصراف از دانشگاه و پیوستن به تراکتورسازی خدمت سربازی خود را سپری کند.