مهاجم فصل پیش استقلال در اندیشه خداحافظی از فوتبال

مهاجم فصل پیش استقلال در اندیشه خداحافظی از فوتبال

آرش برهانی با ۹ سال سابقه حضور در استقلال و یک آمار فوق العاده در گل زنی، در لیست مازاد استقلال قرار گرفت تا ناچار به ترک این باشگاه شود.

در خصوص برهانی شنیده می شود که بعد از اعلام نام وی در لیست مازاد، هنوز پیشنهاد خاصی از تیم های لیگ برتری به وی نرسیده و این موضوع آرش را به فکر فرو برده تا اعلام بازنشستگی کرده و کفش ها را آویزان کند. آن هم در حالی که تنها ۳۳ سال سن دارد.

برهانی که در سال های اخیر خیلی کم و سخت گل می زد و بیشتر از گل زدن، موقعیت های گل را از دست می داد، شاید آخرین موقعیت خوب گلی که خراب کرد و تا پایان عمر نیز افسوس آن را بخورد، فرصتی بود که در صد و بیستمین دقیقه فینال جام حذفی در مقابل دروازه ذوب آهن از دست داد. فرصتی که اگر گل می شد، منجر به قهرمانی استقلال می گردید و چه بسا حالا کسی نمی توانست نام او را در لیست مازاد قرار دهد.

مهاجم فصل پیش استقلال در اندیشه خداحافظی از فوتبال

آرش برهانی با ۹ سال سابقه حضور در استقلال و یک آمار فوق العاده در گل زنی، در لیست مازاد استقلال قرار گرفت تا ناچار به ترک این باشگاه شود.

در خصوص برهانی شنیده می شود که بعد از اعلام نام وی در لیست مازاد، هنوز پیشنهاد خاصی از تیم های لیگ برتری به وی نرسیده و این موضوع آرش را به فکر فرو برده تا اعلام بازنشستگی کرده و کفش ها را آویزان کند. آن هم در حالی که تنها ۳۳ سال سن دارد.

برهانی که در سال های اخیر خیلی کم و سخت گل می زد و بیشتر از گل زدن، موقعیت های گل را از دست می داد، شاید آخرین موقعیت خوب گلی که خراب کرد و تا پایان عمر نیز افسوس آن را بخورد، فرصتی بود که در صد و بیستمین دقیقه فینال جام حذفی در مقابل دروازه ذوب آهن از دست داد. فرصتی که اگر گل می شد، منجر به قهرمانی استقلال می گردید و چه بسا حالا کسی نمی توانست نام او را در لیست مازاد قرار دهد.