موسوی،معروف و عبادی‌پور درمیان بهترین‌ها

موسوی،معروف و عبادی‌پور درمیان بهترین‌ها

به گزارش جهان به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، در پایان پنجمین روز مسابقات انتخابی المپیک، تیم ملی ایران با چهار پیروزی و یک شکست در رده سوم جدول رده بندی قرار گرفت.
 
در پایان این مسابقات سعید معروف در رده نخست پاسورها، سید محمد موسوی در رده دوم مدافعین روی تور و میلاد عبادی پور در رده سوم بهترین دریافت کننده ها ایستادند.
 
رده بندی بهترین بازیکنان رقابت ها در پایان روز پنجم به ترتیب زیر است:
 
** امتیازآورترین بازیکن
 
1-آنتونین روزیر از فرانسه 96 امتیاز
 
2- گاوین اشمیت از کانادا 82 امتیاز
 
3- کونیهیرو شیمیزو از ژاپن 81 امتیاز
 
11- شهرام محمودی از ایران 72 امتیاز
 
** بهترین زننده اسپک
 
1- پل کارول از استرالیا 61٫43 درصد موفقیت
 
2- آنتونین روزیر از فرانسه 58٫39 درصد
 
3- توماس ادگار از استرالیا 57٫26 درصد موفقیت
 
4- شهرام محمودی از ایران 56٫56 درصد موفقیت
 

** بهترین مدافع روی تور
 
1- نیکلاس لوگاف از فرانسه میانگین 1٫05 امتیاز در هر ست
 
2- سید محمد موسوی از ایران میانگین 1٫05 امتیاز در هر ست
 
3- آیدان زینگل از استرالیا میانگین 0٫79 امتیاز در هر ست
 
 
 
** بهترین زننده سرویس
 
1-گاوین اشمیت از کانادا میانگین 0٫48 امتیاز در هر ست
 
2- کونیهیرو شیمیزو از ژاپن میانگین 0٫41 امتیاز در هر ست
 
3- نیکلاس هوگ از کانادا میانگین 0٫38 امتیاز در هر ست
 
7- سید محمد موسوی از ایران میانگین 0٫35 امتیاز در هر ست
 
 
** بهترین پاسور
 
1-سعید معروف از ایران میانگین 9٫45 پاس در هر ست
 
2- بنجامین تونیوتی از فرانسه میانگین 9٫16 پاس در هر ست
 
2- هیدئومی فوکاتسو از ژاپن میانگین 8 پاس در هر ست
 
 
** بهترین توپ گیر
 
1-تاکشی ناگانو از ژاپن میانگین 2٫18 توپ گیری در هر ست
 
2- پاول زاتورسکی از لهستان میانگین 2٫05 توپ گیری در هر ست
 
3- ژنیا گربینیکوف از فرانسه میانگین 1٫95 توپ گیری در هر ست
 
18- فرهاد ظریف از ایران میانگین 0٫75 توپ گیری در هر ست
 
 
** بهترین دریافت کننده
 
1- میخال کوبیاک از لهستان 52٫74 درصد موفقیت
 
2- کوین تیلی از فرانسه 52٫43 درصد موفقیت
 
3- میلاد عبادی پور از ایران 50٫98 درصد موفقیت

موسوی،معروف و عبادی‌پور درمیان بهترین‌ها

به گزارش جهان به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، در پایان پنجمین روز مسابقات انتخابی المپیک، تیم ملی ایران با چهار پیروزی و یک شکست در رده سوم جدول رده بندی قرار گرفت.
 
در پایان این مسابقات سعید معروف در رده نخست پاسورها، سید محمد موسوی در رده دوم مدافعین روی تور و میلاد عبادی پور در رده سوم بهترین دریافت کننده ها ایستادند.
 
رده بندی بهترین بازیکنان رقابت ها در پایان روز پنجم به ترتیب زیر است:
 
** امتیازآورترین بازیکن
 
1-آنتونین روزیر از فرانسه 96 امتیاز
 
2- گاوین اشمیت از کانادا 82 امتیاز
 
3- کونیهیرو شیمیزو از ژاپن 81 امتیاز
 
11- شهرام محمودی از ایران 72 امتیاز
 
** بهترین زننده اسپک
 
1- پل کارول از استرالیا 61٫43 درصد موفقیت
 
2- آنتونین روزیر از فرانسه 58٫39 درصد
 
3- توماس ادگار از استرالیا 57٫26 درصد موفقیت
 
4- شهرام محمودی از ایران 56٫56 درصد موفقیت
 

** بهترین مدافع روی تور
 
1- نیکلاس لوگاف از فرانسه میانگین 1٫05 امتیاز در هر ست
 
2- سید محمد موسوی از ایران میانگین 1٫05 امتیاز در هر ست
 
3- آیدان زینگل از استرالیا میانگین 0٫79 امتیاز در هر ست
 
 
 
** بهترین زننده سرویس
 
1-گاوین اشمیت از کانادا میانگین 0٫48 امتیاز در هر ست
 
2- کونیهیرو شیمیزو از ژاپن میانگین 0٫41 امتیاز در هر ست
 
3- نیکلاس هوگ از کانادا میانگین 0٫38 امتیاز در هر ست
 
7- سید محمد موسوی از ایران میانگین 0٫35 امتیاز در هر ست
 
 
** بهترین پاسور
 
1-سعید معروف از ایران میانگین 9٫45 پاس در هر ست
 
2- بنجامین تونیوتی از فرانسه میانگین 9٫16 پاس در هر ست
 
2- هیدئومی فوکاتسو از ژاپن میانگین 8 پاس در هر ست
 
 
** بهترین توپ گیر
 
1-تاکشی ناگانو از ژاپن میانگین 2٫18 توپ گیری در هر ست
 
2- پاول زاتورسکی از لهستان میانگین 2٫05 توپ گیری در هر ست
 
3- ژنیا گربینیکوف از فرانسه میانگین 1٫95 توپ گیری در هر ست
 
18- فرهاد ظریف از ایران میانگین 0٫75 توپ گیری در هر ست
 
 
** بهترین دریافت کننده
 
1- میخال کوبیاک از لهستان 52٫74 درصد موفقیت
 
2- کوین تیلی از فرانسه 52٫43 درصد موفقیت
 
3- میلاد عبادی پور از ایران 50٫98 درصد موفقیت

موسوی،معروف و عبادی‌پور درمیان بهترین‌ها

دانلود فیلم جدید