موضوع خرید واگن‌های خارجی تکذیب شد

موضوع خرید واگن‌های خارجی تکذیب شد

به گزارش جهان، سید مهدی هاشمی نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در تشریح جلسه امروز بعدازظهر کمیسیون متبوعش اظهار داشت: جلسه امروز که با حضور وزیر راه و مسئولان راه و شهرسازی برگزار شد، در ادامه بحث قبل و دستورکار جلسه کمیسیون بود.
 
وی افزود: در این جلسه گزارشی از عملکرد وزارت راه ارائه شد، همچنین موضوعات مشترکی که چه در بحث تقنینی و عمرانی توانسته بود انجام شود ازجمله موضوع مسکن، راه (به‌ویژه راه‌های روستایی)، حمل‌ونقل (با اولویت حمل‌ونقل ریلی)، جاده‌ای و دریایی گزارشی گرفته شد که نتیجه آن مکاتبات و اقدامات خواسته‌شده مرور شد که برخی از آنها منجر به نتیجه شده و برخی هم تاکنون به نتیجه نرسیده است.
 
رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین تصریح کرد: در این جلسه همچنین مطالبی مطرح شد ازجمله موضوع خرید واگن‌های خارجی که وزیر راه و شهرسازی این موضوع را تکذیب کرده و گفت: قراردادی برای خرید واگن‌های خارجی منعقد نشده است.
 
هاشمی بر همین اساس اضافه کرد: از آنجایی که در این زمینه بحثی مطرح شده بود که مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود؛ چراکه ما تولیدات داخلی در این زمینه داریم؛ هرچند که ممکن است تولید داخل در این زمینه کفاف ندهد، اما بعد از اینکه سقف تولیدات داخلی پر شد، واگن‌های خارجی می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد.
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود بابیان محورهای دیگر این جلسه عنوان کرد: مطالبی هم در ارتباط با مسائل عمرانی کشور و همچنین حوزه‌های انتخابیه اعضای کمیسیون مطرح شد که آن نیز مورد بررسی قرار گرفت.
 
هاشمی در خاتمه گفت که در پایان جلسه موضوعات عمرانی کشور از سوی اعضاء و معاون وزارت راه و شهرسازی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.

موضوع خرید واگن‌های خارجی تکذیب شد

به گزارش جهان، سید مهدی هاشمی نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در تشریح جلسه امروز بعدازظهر کمیسیون متبوعش اظهار داشت: جلسه امروز که با حضور وزیر راه و مسئولان راه و شهرسازی برگزار شد، در ادامه بحث قبل و دستورکار جلسه کمیسیون بود.
 
وی افزود: در این جلسه گزارشی از عملکرد وزارت راه ارائه شد، همچنین موضوعات مشترکی که چه در بحث تقنینی و عمرانی توانسته بود انجام شود ازجمله موضوع مسکن، راه (به‌ویژه راه‌های روستایی)، حمل‌ونقل (با اولویت حمل‌ونقل ریلی)، جاده‌ای و دریایی گزارشی گرفته شد که نتیجه آن مکاتبات و اقدامات خواسته‌شده مرور شد که برخی از آنها منجر به نتیجه شده و برخی هم تاکنون به نتیجه نرسیده است.
 
رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین تصریح کرد: در این جلسه همچنین مطالبی مطرح شد ازجمله موضوع خرید واگن‌های خارجی که وزیر راه و شهرسازی این موضوع را تکذیب کرده و گفت: قراردادی برای خرید واگن‌های خارجی منعقد نشده است.
 
هاشمی بر همین اساس اضافه کرد: از آنجایی که در این زمینه بحثی مطرح شده بود که مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود؛ چراکه ما تولیدات داخلی در این زمینه داریم؛ هرچند که ممکن است تولید داخل در این زمینه کفاف ندهد، اما بعد از اینکه سقف تولیدات داخلی پر شد، واگن‌های خارجی می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد.
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود بابیان محورهای دیگر این جلسه عنوان کرد: مطالبی هم در ارتباط با مسائل عمرانی کشور و همچنین حوزه‌های انتخابیه اعضای کمیسیون مطرح شد که آن نیز مورد بررسی قرار گرفت.
 
هاشمی در خاتمه گفت که در پایان جلسه موضوعات عمرانی کشور از سوی اعضاء و معاون وزارت راه و شهرسازی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.

موضوع خرید واگن‌های خارجی تکذیب شد

بک لینک رنک 1

مرکز فیلم