ناراحتی خرید جدید “پرسپولیس”: دلخوری به جای پیش پرداخت!+تصویر

ناراحتی خرید جدید “پرسپولیس”: دلخوری به جای پیش پرداخت!+تصویر

در جریان ثبت قراردادهای پرسپولیس، بیرانوند ناراحت‌ترین خرید جدید سرخپوشان بود.
در جریان ثبت قراردادهای پرسپولیس، بیرانوند ناراحت‌ترین خرید جدید سرخپوشان بود.

 

او که در روزهای ابتدایی نقل و انتقالات خیلی سریع با سرخپوشان به توافق رسید و قراردادش را امضا کرد، قول‌های زیادی بابت پیش پرداخت و واریز شدن مبلغ اولیه، قبل از ثبت قرارداد گرفته بود.

 

با این وجود، پرسپولیسی‌ها تا امروز به وعده‌شان عمل نکرده‌اند و در نهایت بیرانوند مجبور شد بدون گرفتن پیش پرداخت قراردادش با سرخپوشان را ثبت کند.

 

مسئولان پرسپولیس، به بیرانوند قول داده‌اند در روزهای آینده، هر چه زودتر مبلغ پیش پرداخت او را به حسابش بریزند.

 

مبلغی که قرار شده به بیرانوند پرداخت شود، ۳۰ درصد قرارداد پایه او و رقمی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است.

ناراحتی خرید جدید “پرسپولیس”: دلخوری به جای پیش پرداخت!+تصویر

در جریان ثبت قراردادهای پرسپولیس، بیرانوند ناراحت‌ترین خرید جدید سرخپوشان بود.
در جریان ثبت قراردادهای پرسپولیس، بیرانوند ناراحت‌ترین خرید جدید سرخپوشان بود.

 

او که در روزهای ابتدایی نقل و انتقالات خیلی سریع با سرخپوشان به توافق رسید و قراردادش را امضا کرد، قول‌های زیادی بابت پیش پرداخت و واریز شدن مبلغ اولیه، قبل از ثبت قرارداد گرفته بود.

 

با این وجود، پرسپولیسی‌ها تا امروز به وعده‌شان عمل نکرده‌اند و در نهایت بیرانوند مجبور شد بدون گرفتن پیش پرداخت قراردادش با سرخپوشان را ثبت کند.

 

مسئولان پرسپولیس، به بیرانوند قول داده‌اند در روزهای آینده، هر چه زودتر مبلغ پیش پرداخت او را به حسابش بریزند.

 

مبلغی که قرار شده به بیرانوند پرداخت شود، ۳۰ درصد قرارداد پایه او و رقمی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است.