نتیجه آخرین مذاکرات منصوریان با آخرین بمب نقل و انتقالات

نتیجه آخرین مذاکرات منصوریان با آخرین بمب نقل و انتقالات

سرمربی استقلال در مورد حضور احسان حاج صفی در این تیم مذاکرات تازه ای با وی داشته است.
استقلال برای جذب احسان حاج صفی دست به کار شده و مذاکراتی با وی انجام شده اما هنوز به سرانجام نرسیده است.

طبق اخبار موثق، حاج صفی در تازه ترین مذاکراتش با منصوریان اعلام کرده در جریان مشکلات مالی سپاهان قرار دارد و اگر رقم قابل توجهی به او پیشنهاد شود، آبی پوش خواهد شد.

هر چند حاج صفی اخیرا عکسی با لباس سپاهان نیز منتشر کرده و خیلی ها آن را در راستای چراغ سبزش به اصفهانی ها تحلیل کرده اند، اما واقعیت این است که ستاره تیم ملی از این طریق خواسته آبی ها را بیشتر تحت فشار بگذارد و باید دید استقلالی ها می توانند وی را جذب کنند یا خیر.

منصوریان به حاج صفی قول داده در جلسه با هیات مدیره مبلغ موردنظر وی را مطرح و تاییده آن را بگیرد چرا که حاج صفی از اروپا به فوتبال ایران می آید و رقم قراردادش باید بیش از سقف قراردادهای سرخابی ها باشد.

نتیجه آخرین مذاکرات منصوریان با آخرین بمب نقل و انتقالات

سرمربی استقلال در مورد حضور احسان حاج صفی در این تیم مذاکرات تازه ای با وی داشته است.
استقلال برای جذب احسان حاج صفی دست به کار شده و مذاکراتی با وی انجام شده اما هنوز به سرانجام نرسیده است.

طبق اخبار موثق، حاج صفی در تازه ترین مذاکراتش با منصوریان اعلام کرده در جریان مشکلات مالی سپاهان قرار دارد و اگر رقم قابل توجهی به او پیشنهاد شود، آبی پوش خواهد شد.

هر چند حاج صفی اخیرا عکسی با لباس سپاهان نیز منتشر کرده و خیلی ها آن را در راستای چراغ سبزش به اصفهانی ها تحلیل کرده اند، اما واقعیت این است که ستاره تیم ملی از این طریق خواسته آبی ها را بیشتر تحت فشار بگذارد و باید دید استقلالی ها می توانند وی را جذب کنند یا خیر.

منصوریان به حاج صفی قول داده در جلسه با هیات مدیره مبلغ موردنظر وی را مطرح و تاییده آن را بگیرد چرا که حاج صفی از اروپا به فوتبال ایران می آید و رقم قراردادش باید بیش از سقف قراردادهای سرخابی ها باشد.