نقش رفقای قلعه نویی در اردوی پرسپولیس+تصویر

نقش رفقای قلعه نویی در اردوی پرسپولیس+تصویر

گزارش کاپ از اوکراین/نقش رفقای قلعه نویی در اردوی پرسپولیس+عکس

به گزارش ، چند سال قبل بود که استقلال به سرمربیگری امیر قلعه نویی و البته کمک های چشمگیر دوستان او در کشور اوکراین اردوی آماده سازی اش را در شهر کیف اوکراین برگزار کرد.

تجار ایرانی دوست قلعه نویی با تقبل برخی هزینه ها کمک کردند که آبی پوشان اردویشان را در اروپا پشت سر بگذارند.

حالا در عکس های رسیده از اوکراین او را می بینیم که برخی از آنها کنار محمود خوردبین نشسته اند.

در کیف همه می دانند گلستانه به برگزاری اردوی پرسپولیس در این شهر کمک کرده است، محل تمرین امروز پرسپولیس همان زمینی است که چند سال قبل استقلالی ها در آن تمرین می کردند. رستوران پرشین پلاس در روزهای گذشته میزبان اعضای تیم پرسپولیس بوده است و آنها غذایشان را در همان رستورانی صرف می کنند که چند سال قبل از استقلالی ها میزبانی می کرد.

پرسپولیسی ها برای سفر به اوکراین از خط پروازی (یو ام ایر) استفاده کردند تا هزینه سفرشان به کیف حدودا نصف پروازهای عادی به این شهر باشد و قرار است با خط پرواز ماهان به ایران برگردند که چون شرکت ماهان در کیف همکاری نزدیکی با خط پروازی یو ام ایر دارد باز هم در هزینه های سرخپوشان صرفه جویی به عمل خواهد آمد.

نقش رفقای قلعه نویی در اردوی پرسپولیس+تصویر

(image)

به گزارش ، چند سال قبل بود که استقلال به سرمربیگری امیر قلعه نویی و البته کمک های چشمگیر دوستان او در کشور اوکراین اردوی آماده سازی اش را در شهر کیف اوکراین برگزار کرد.

تجار ایرانی دوست قلعه نویی با تقبل برخی هزینه ها کمک کردند که آبی پوشان اردویشان را در اروپا پشت سر بگذارند.

حالا در عکس های رسیده از اوکراین او را می بینیم که برخی از آنها کنار محمود خوردبین نشسته اند.

(image)

در کیف همه می دانند گلستانه به برگزاری اردوی پرسپولیس در این شهر کمک کرده است، محل تمرین امروز پرسپولیس همان زمینی است که چند سال قبل استقلالی ها در آن تمرین می کردند. رستوران پرشین پلاس در روزهای گذشته میزبان اعضای تیم پرسپولیس بوده است و آنها غذایشان را در همان رستورانی صرف می کنند که چند سال قبل از استقلالی ها میزبانی می کرد.

پرسپولیسی ها برای سفر به اوکراین از خط پروازی (یو ام ایر) استفاده کردند تا هزینه سفرشان به کیف حدودا نصف پروازهای عادی به این شهر باشد و قرار است با خط پرواز ماهان به ایران برگردند که چون شرکت ماهان در کیف همکاری نزدیکی با خط پروازی یو ام ایر دارد باز هم در هزینه های سرخپوشان صرفه جویی به عمل خواهد آمد.