نقش رکود مسکن بر سایر بخش‌های اقتصاد

نقش رکود مسکن بر سایر بخش‌های اقتصاد

به گزارش جهان به نقل از میزان، عباس آخوندی در همایش تبیین برنامه‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اجرای سیاست‌های رونق زا در حوزه مسکن، اظهار کرد: در سنوات گذشته کل اقتصاد در رکود قرار داشته و بخش مسکن هم با این رکود مواجه بوده است.
 
وی افزود: مسکن به طور کلی در اقتصاد خانوار نقش مهمی دارد و شاید زندگی و پس‌انداز یک خانوار در یک واحد مسکونی خلاصه شود.
 
وزیر راه و شهرسازی به سختی‌های ایجاد رونق در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: تحریک تقاضا در بخش اقتصاد مسکن کار سختی است و بدون تحریک تقاضا در بخش مسکن هم نمی‌توان کاری انجام داد.
 
آخوندی خالی بدون واحدهای مسکونی را یکی از چالش‌های جدی بخش مسکن برشمرد و اظهار کرد: بر اساس آمارها حدود 400 هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که تقاضایی برای آنها وجود ندارد و از جهتی باید تعادل بین عرضه و تقاضا در بخش مسکن شکل بگیرد.
 
وی ادامه داد: در حال حاضر یک سلسله اقدامات به کمک نظام بانکی برای تحریک عرضه و تقاضا انجام شده است. در بخش عرضه، سقف تسهیلات در تهران 150 میلیون تومان است که رقم مناسبی است و می‌تواند تقاضا را تحریک کند و در سایر استان‌ها هم رقم خوبی به عنوان تسهیلات دیده شده است.
 
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر سمت تقاضا نقطه بسیار مهمی است. تسهیلات برای زوجین به 160 میلیون تومان رسید و برای شهرستان‌های کوچک هم 80 میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است بنابراین تلاش کرده‌ایم که بین تقاضا و عرضه تعادل ایجاد کنیم.
 
آخوندی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: نکته مهم دیگر در بخش مسکن به طرح‌های مکان‌یابی برمی‌گردد؛ اینکه واحدها کجا ساخته می‌شود. مسئله بافت شهری در دولت مورد توجه است. امروز شهرها از درون دچار فرسایش شده و از بیرون گسترش پیدا کرده‌اند.
 
وی اضافه کرد: چنین اتفاقی موجب اتلاف سرمایه اجتماعی، فرهنگی و خدمات زیر بنایی شهر است. زمانی که شهر بزرگ می‌شود، هزینه خدمات شهری هم افزایش پیدا می‌کند.
 
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر بخش مسکن از رکود خارج شود، سایر بخش‌های اقتصادی هم سود خواهند برد، تاکید کرد: خروج از رکود غیر تورمی باید با تجهیز منابع از خود اقتصاد و بدون توجه به بانک مرکزی اتفاق بیفتد.

نقش رکود مسکن بر سایر بخش‌های اقتصاد

به گزارش جهان به نقل از میزان، عباس آخوندی در همایش تبیین برنامه‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اجرای سیاست‌های رونق زا در حوزه مسکن، اظهار کرد: در سنوات گذشته کل اقتصاد در رکود قرار داشته و بخش مسکن هم با این رکود مواجه بوده است.
 
وی افزود: مسکن به طور کلی در اقتصاد خانوار نقش مهمی دارد و شاید زندگی و پس‌انداز یک خانوار در یک واحد مسکونی خلاصه شود.
 
وزیر راه و شهرسازی به سختی‌های ایجاد رونق در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: تحریک تقاضا در بخش اقتصاد مسکن کار سختی است و بدون تحریک تقاضا در بخش مسکن هم نمی‌توان کاری انجام داد.
 
آخوندی خالی بدون واحدهای مسکونی را یکی از چالش‌های جدی بخش مسکن برشمرد و اظهار کرد: بر اساس آمارها حدود 400 هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که تقاضایی برای آنها وجود ندارد و از جهتی باید تعادل بین عرضه و تقاضا در بخش مسکن شکل بگیرد.
 
وی ادامه داد: در حال حاضر یک سلسله اقدامات به کمک نظام بانکی برای تحریک عرضه و تقاضا انجام شده است. در بخش عرضه، سقف تسهیلات در تهران 150 میلیون تومان است که رقم مناسبی است و می‌تواند تقاضا را تحریک کند و در سایر استان‌ها هم رقم خوبی به عنوان تسهیلات دیده شده است.
 
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر سمت تقاضا نقطه بسیار مهمی است. تسهیلات برای زوجین به 160 میلیون تومان رسید و برای شهرستان‌های کوچک هم 80 میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است بنابراین تلاش کرده‌ایم که بین تقاضا و عرضه تعادل ایجاد کنیم.
 
آخوندی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: نکته مهم دیگر در بخش مسکن به طرح‌های مکان‌یابی برمی‌گردد؛ اینکه واحدها کجا ساخته می‌شود. مسئله بافت شهری در دولت مورد توجه است. امروز شهرها از درون دچار فرسایش شده و از بیرون گسترش پیدا کرده‌اند.
 
وی اضافه کرد: چنین اتفاقی موجب اتلاف سرمایه اجتماعی، فرهنگی و خدمات زیر بنایی شهر است. زمانی که شهر بزرگ می‌شود، هزینه خدمات شهری هم افزایش پیدا می‌کند.
 
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر بخش مسکن از رکود خارج شود، سایر بخش‌های اقتصادی هم سود خواهند برد، تاکید کرد: خروج از رکود غیر تورمی باید با تجهیز منابع از خود اقتصاد و بدون توجه به بانک مرکزی اتفاق بیفتد.

نقش رکود مسکن بر سایر بخش‌های اقتصاد