نقش کی روش در فراری دادن طارمی و رضاییان از پرسپولیس

نقش کی روش در فراری دادن طارمی و رضاییان از پرسپولیس

در حالی که باشگاه پرسپولیس تصور می کرد حضور مهدی طارمی و رامین رضاییان در ترکیه در حد یک مانور تبلیغاتی است، شب گذشته این دو بازیکن با ریزاسپور ترکیه قرارداد رسمی بستند.

گفته می شود رامین و طارمی از ترس این که مبادا به خاطر دعوای کی روش با برانکو در صورت ماندن در پرسپولیس جایگاه خود را در تیم ملی از دست بدهند، با ریزاسپور قرارداد بستند.

بسیاری از هواداران پرسپولیس هم تصور می کنند کی روش در این ماجرا نقش داشته است. آنها سرمربی تیم ملی را متهم می کنند به خاطر دعوا با برانکو، دو بازیکن پرسپولیس را فراری داده است.

وقتی ماجرای بی ستاره شدن استقلال تحت هدایت امیر قلعه نویی، در روزهایی که دعوای شدیدی با کی روش داشت و فراری شدن آندرانیک تیموریان، جواد نکونام و پژمان منتظری را در ذهن مرور می کنیم، تصور کنونی هواداران پرسپولیس کمی به واقعیت نزدیک تر به نظر می رسد.

نقش کی روش در فراری دادن طارمی و رضاییان از پرسپولیس

در حالی که باشگاه پرسپولیس تصور می کرد حضور مهدی طارمی و رامین رضاییان در ترکیه در حد یک مانور تبلیغاتی است، شب گذشته این دو بازیکن با ریزاسپور ترکیه قرارداد رسمی بستند.

گفته می شود رامین و طارمی از ترس این که مبادا به خاطر دعوای کی روش با برانکو در صورت ماندن در پرسپولیس جایگاه خود را در تیم ملی از دست بدهند، با ریزاسپور قرارداد بستند.

بسیاری از هواداران پرسپولیس هم تصور می کنند کی روش در این ماجرا نقش داشته است. آنها سرمربی تیم ملی را متهم می کنند به خاطر دعوا با برانکو، دو بازیکن پرسپولیس را فراری داده است.

وقتی ماجرای بی ستاره شدن استقلال تحت هدایت امیر قلعه نویی، در روزهایی که دعوای شدیدی با کی روش داشت و فراری شدن آندرانیک تیموریان، جواد نکونام و پژمان منتظری را در ذهن مرور می کنیم، تصور کنونی هواداران پرسپولیس کمی به واقعیت نزدیک تر به نظر می رسد.