نقل و انتقال جدید و بزرگ برای استقلال +تصویر

نقل و انتقال جدید و بزرگ برای استقلال +تصویر

نقل و انتقال جدید و  بزرگ برای استقلالخبر ورزشی نوشته که امین حاج محمدی به شکل قرضی از استقلال می رود تا جا برای حنیف عمران زاده باز شود.

 احضار محسن مسلمان به کمیته انضباطی هم روی جلد دیده می شود.

این روزنامه نوشته که غیبت مهدی رحمتی در بازی امروز هم مشکوک بوده است.

نقل و انتقال جدید و بزرگ برای استقلال +تصویر

(image) خبر ورزشی نوشته که امین حاج محمدی به شکل قرضی از استقلال می رود تا جا برای حنیف عمران زاده باز شود.

 احضار محسن مسلمان به کمیته انضباطی هم روی جلد دیده می شود.

این روزنامه نوشته که غیبت مهدی رحمتی در بازی امروز هم مشکوک بوده است.