نوسازی صنایع در دستور کار دولت

نوسازی صنایع در دستور کار دولت

به گزارش جهان به نقل از فارس از یزد، محسن صالحی‌نیا عصر امروز در دیدار با صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی استان اظهار داشت: در بسیاری از زمینه‌های فعالیت صنعتی و تولیدی در سطح بیش از 80 هزار واحد صنعتی فعال نیاز به نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات است که نوسازی صنایع در دستور کار دولت قرار گرفته است.
 
وی ادامه داد: قطعا در زمینه بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات به اعتبارات بالایی نیاز است که دولت از بخشی از اعتبارات برای این کار هزینه خواهد کرد تا در مدت زمانی معین این اقدامات به سرانجام برسد.
 
این مسؤول با اشاره به اقدامات دولت در حمایت از صنایع و تلاش برای بازگشت رونق به تولید عنوان کرد: دولت مبلغی را برای پرداخت به واحدهای صنعتی مشکل‌دار در سطح کشور در نظر گرفته که شرایط خاصی را برای دریافت این تسهیلات در نظر دارد.
 
وی با اشاره به شناسایی این واحدها اضافه کرد: شناسایی واحدهای کوچک و متوسط در سه دسته غیرفعال، نیمه‌فعال و فعال همچنین شناسایی طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد ازجمله وظایفی است که در این راستا بر عهده دبیرخانه‌ها و خانه‌های صنعت و معدن و کارگروه‌های تسهیل گذاشته شده و صاحبان صنایع می‌توانند از این طرق اقدام کنند.
 
صالحی‌نیا با یادآوری نقش و وظایف بانک‌ها در این زمینه گفت: سخت‌گیری‌هایی که در گذشته برای پرداخت تسهیلات در برنامه و قوانین بانک‌ها بوده در این تسهیلات کنار گذاشته شده تا هدف دولت محقق شود.
 
وی عنوان کرد: بانک‌ها در این زمینه می توانند از صندوق‌های حمایتی و ضمانتی همچنین بیمه‌نامه شرکت‌های تجاری و اوراق بهادار به‌عنوان وثیقه استفاده کنند.
 
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت مدت بازپرداخت این تسهیلات برای طرح‌های تکمیلی را به تشخیص کارگروه‌های استانی دانست و افزود: بازپرداخت این اعتبارات به مدت پنج سال تعیین شده است اما برای بازپرداخت سرمایه درگردش مدت یکسال در نظر گرفته شده است که البته قابل تمدید است.
 
وی در ادامه به تشریح دستورالعمل اعطای تسهیلات پرداخت و گفت: برای اینکار سامانه‌ای درنظر گرفته شده که واحدهای صنعتی باید در این سامانه نام‌نویسی کنند.
 
این مسؤول از پایش روزانه این سامانه خبر داد و اذعان کرد: طرح‌هایی که در کمیته مورد پذیرش قرار می‌گیرند بلافاصله به دبیرخانه کارگروه رفع موانع تولید استان‌ها منعکس شده و پس از تصویب به بانک‌ها معرفی می‌شوند تا بتوانند تسهیلات خود را دریافت کنند.
 
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی در سطح استان‌ها ادامه داد: بی انصافی است اگر بگوییم که همه واحدها در استان‌ها مشکل دارند چرا که بسیاری از واحدها در همین شرایط و زمینه‌ای که برای همه فراهم است به خوبی فروش دارند و حتی وضعیت صادراتی روبه رشدی هم ارائه کردند.

نوسازی صنایع در دستور کار دولت

به گزارش جهان به نقل از فارس از یزد، محسن صالحی‌نیا عصر امروز در دیدار با صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی استان اظهار داشت: در بسیاری از زمینه‌های فعالیت صنعتی و تولیدی در سطح بیش از 80 هزار واحد صنعتی فعال نیاز به نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات است که نوسازی صنایع در دستور کار دولت قرار گرفته است.
 
وی ادامه داد: قطعا در زمینه بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات به اعتبارات بالایی نیاز است که دولت از بخشی از اعتبارات برای این کار هزینه خواهد کرد تا در مدت زمانی معین این اقدامات به سرانجام برسد.
 
این مسؤول با اشاره به اقدامات دولت در حمایت از صنایع و تلاش برای بازگشت رونق به تولید عنوان کرد: دولت مبلغی را برای پرداخت به واحدهای صنعتی مشکل‌دار در سطح کشور در نظر گرفته که شرایط خاصی را برای دریافت این تسهیلات در نظر دارد.
 
وی با اشاره به شناسایی این واحدها اضافه کرد: شناسایی واحدهای کوچک و متوسط در سه دسته غیرفعال، نیمه‌فعال و فعال همچنین شناسایی طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد ازجمله وظایفی است که در این راستا بر عهده دبیرخانه‌ها و خانه‌های صنعت و معدن و کارگروه‌های تسهیل گذاشته شده و صاحبان صنایع می‌توانند از این طرق اقدام کنند.
 
صالحی‌نیا با یادآوری نقش و وظایف بانک‌ها در این زمینه گفت: سخت‌گیری‌هایی که در گذشته برای پرداخت تسهیلات در برنامه و قوانین بانک‌ها بوده در این تسهیلات کنار گذاشته شده تا هدف دولت محقق شود.
 
وی عنوان کرد: بانک‌ها در این زمینه می توانند از صندوق‌های حمایتی و ضمانتی همچنین بیمه‌نامه شرکت‌های تجاری و اوراق بهادار به‌عنوان وثیقه استفاده کنند.
 
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت مدت بازپرداخت این تسهیلات برای طرح‌های تکمیلی را به تشخیص کارگروه‌های استانی دانست و افزود: بازپرداخت این اعتبارات به مدت پنج سال تعیین شده است اما برای بازپرداخت سرمایه درگردش مدت یکسال در نظر گرفته شده است که البته قابل تمدید است.
 
وی در ادامه به تشریح دستورالعمل اعطای تسهیلات پرداخت و گفت: برای اینکار سامانه‌ای درنظر گرفته شده که واحدهای صنعتی باید در این سامانه نام‌نویسی کنند.
 
این مسؤول از پایش روزانه این سامانه خبر داد و اذعان کرد: طرح‌هایی که در کمیته مورد پذیرش قرار می‌گیرند بلافاصله به دبیرخانه کارگروه رفع موانع تولید استان‌ها منعکس شده و پس از تصویب به بانک‌ها معرفی می‌شوند تا بتوانند تسهیلات خود را دریافت کنند.
 
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی در سطح استان‌ها ادامه داد: بی انصافی است اگر بگوییم که همه واحدها در استان‌ها مشکل دارند چرا که بسیاری از واحدها در همین شرایط و زمینه‌ای که برای همه فراهم است به خوبی فروش دارند و حتی وضعیت صادراتی روبه رشدی هم ارائه کردند.

نوسازی صنایع در دستور کار دولت

گوشی موبایل