نگرانی برانکو از اقدام عجیب مسئولان پرسپولیس در روزهای حساس نقل و انتقالات

نگرانی برانکو از اقدام عجیب مسئولان پرسپولیس در روزهای حساس نقل و انتقالات

تیم ها در تعطیلات نیم فصل برای تقویت خود به دنبال بازیکنان مورد نیاز می روند و در همین راستا هم برانکو ایوانکوویچ لیستی به مدیران باشگاه پرسپولیس داده تا این بازیکنان را جذب کنند.

این در حالی است که مدیران پرسپولیس این روزها بی خیال همه چیز شده و در این روزهای حساس به سفر رفته اند تا عملا اقدامی برای جذب بازیکن صورت نگیرد.

آنطور که سایت نامه نوشته، محمدعلی ترکاشوند که مسئول مستقیم نقل و انتقالات پرسپولیس است به دبی رفته تا در کنار خانواده خود باشد و علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه هم راهی شمال کشور شده است.

این در حالی است که برانکو از اینکه جدایی نفرات زیادی قطعی شده و جذب هیچ بازیکنی فعلا قطعی نشده ابراز نگرانی کرده است.

گفتنی است گویا مسئولان باشگاه همه چیز را به حسین هدایتی و اطرافیانش سپرده اند تا توافق ها پشت پرده صورت بپذیرد.

نگرانی برانکو از اقدام عجیب مسئولان پرسپولیس در روزهای حساس نقل و انتقالات

تیم ها در تعطیلات نیم فصل برای تقویت خود به دنبال بازیکنان مورد نیاز می روند و در همین راستا هم برانکو ایوانکوویچ لیستی به مدیران باشگاه پرسپولیس داده تا این بازیکنان را جذب کنند.

این در حالی است که مدیران پرسپولیس این روزها بی خیال همه چیز شده و در این روزهای حساس به سفر رفته اند تا عملا اقدامی برای جذب بازیکن صورت نگیرد.

آنطور که سایت نامه نوشته، محمدعلی ترکاشوند که مسئول مستقیم نقل و انتقالات پرسپولیس است به دبی رفته تا در کنار خانواده خود باشد و علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه هم راهی شمال کشور شده است.

این در حالی است که برانکو از اینکه جدایی نفرات زیادی قطعی شده و جذب هیچ بازیکنی فعلا قطعی نشده ابراز نگرانی کرده است.

گفتنی است گویا مسئولان باشگاه همه چیز را به حسین هدایتی و اطرافیانش سپرده اند تا توافق ها پشت پرده صورت بپذیرد.