نگرانی عربستان از روابط یمن و ایران

نگرانی عربستان از روابط یمن و ایران

به گزارش جهان به نقل از فارس، «محمد عبدالسلام» سخنگوی انصارالله و رئیس هیأت این جنبش در مذاکرات کویت به بیان برخی جزئیات درباره روابط انصارالله با ایران پرداخت.
 
عبدالسلام در گفت‌وگو با «الجریده» کویت گفت: در دستور کار روابط ما با ایران، هدف قرار دادن عربستان قرار ندارد؛ ریاض از بابت روابط ما با ایران و برخی مسائل مبهم دیگر نگرانی‌هایی دارد و ما این را درک می‌کنیم.
 
وی افزود: طرف یمنی مقابل ما در گزارش‌های مربوط به روابطمان با تهران مبالغه می‌کند؛ عربستان بر رسیدن به تفاهمات تاکید دارد؛ انصارالله به این رسیده که بدون تفاهم با عربستان، جنگ در یمن متوقف نخواهد شد.
 
عبدالسلام در ادامه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خصوصا عربستان را به مهار گروه‌های تروریستی در منطقه فراخواند و افزود: در این کشورها مذهب‌ها و طیف‌های مختلف دیده می‌شود و ما امید داریم تجربه کویت در همزیستی مسالمت‌آمیز را پیاده کنیم.
 
وی به نشست صلح یمن که هم‌اکنون در کویت در حال جریان است نیز پرداخت و بر اهمیت توافق طرفین بر دولت انتقالی، رئیس توافقی و نیز دولت ملی که ناظر به نگارش قانون اساسی و چگونگی تشکیل دولت باشد، تاکید کرد.

نگرانی عربستان از روابط یمن و ایران

به گزارش جهان به نقل از فارس، «محمد عبدالسلام» سخنگوی انصارالله و رئیس هیأت این جنبش در مذاکرات کویت به بیان برخی جزئیات درباره روابط انصارالله با ایران پرداخت.
 
عبدالسلام در گفت‌وگو با «الجریده» کویت گفت: در دستور کار روابط ما با ایران، هدف قرار دادن عربستان قرار ندارد؛ ریاض از بابت روابط ما با ایران و برخی مسائل مبهم دیگر نگرانی‌هایی دارد و ما این را درک می‌کنیم.
 
وی افزود: طرف یمنی مقابل ما در گزارش‌های مربوط به روابطمان با تهران مبالغه می‌کند؛ عربستان بر رسیدن به تفاهمات تاکید دارد؛ انصارالله به این رسیده که بدون تفاهم با عربستان، جنگ در یمن متوقف نخواهد شد.
 
عبدالسلام در ادامه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خصوصا عربستان را به مهار گروه‌های تروریستی در منطقه فراخواند و افزود: در این کشورها مذهب‌ها و طیف‌های مختلف دیده می‌شود و ما امید داریم تجربه کویت در همزیستی مسالمت‌آمیز را پیاده کنیم.
 
وی به نشست صلح یمن که هم‌اکنون در کویت در حال جریان است نیز پرداخت و بر اهمیت توافق طرفین بر دولت انتقالی، رئیس توافقی و نیز دولت ملی که ناظر به نگارش قانون اساسی و چگونگی تشکیل دولت باشد، تاکید کرد.

نگرانی عربستان از روابط یمن و ایران

بک لینک رنک 5

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی