نگرانی گاردین برای سرانجام مخالف‌خوانی‌های روحانی

نگرانی گاردین برای سرانجام مخالف‌خوانی‌های روحانی

به گزارش جهان، روزنامه گاردین مدعی شد روحانی پس از 3 سال، بالاخره راه خود را در تقابل با حاکمیت پیدا کرده است!

این روزنامه با مرور برخی سخنان حاشیه‌ساز روحانی نوشت: این مواضع ممکن است برای او هزینه داشته باشد. 3 سال طول کشید تا روحانی خود را بیابد اما بالاخره با صراحت لهجه بیشتری سخن می‌گوید و حتی بعضا از بیان دیدگاه‌هایی که در تضاد با حاکمیت و نظام است، ابایی نداشته است.

گاردین از قول سعید برزین (همکار شبکه دولتی انگلیس و مقیم لندن) به ساز مخالف با نظام اشاره می‌کند و می‌نویسد: روحانی در یک ارکستر بزرگ (حاکمیت) تکنوازی می‌کند. شما در حال شنیدن صدای موسیقی هستید که ناگهان او ساز خود را می‌زند و توجهات را به خود جلب می‌کند. روحانی با عدم صدور اعتبارنامه‌ برای یک نماینده که اتهامش رعایت نکردن معیارهای اسلامی در یک سفر خارجی است، مخالفت کرد.

گاردین ادامه می‌دهد:  روحانی که از دانشجویان دانشگاه گلاسکو بوده از زبان انگلیسی دفاع می‌کند.

در ادامه تحلیل این روزنامه آمده است: برخی نگران خطر رویارو شدن او با حاکمیت هستند. اما احمد سلامتیان (عضو دفتر هماهنگی بنی‌صدر) می‌گوید روحانی از خاتمی بهتر عمل کرده است.گاردین همچنین از قول «علی-ع» (دیپلمات فراری فعال در فتنه 88) نوشت: نمی‌توان با اطمینان گفت که آیا روحانی در بلندمدت می‌تواند از خود در مقابل نظام محافظت کند یا نه.

این روزنامه خاطر نشان کرد: روحانی اطمینان چندانی به چشم‌انداز موفقیت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده ندارد. توافق هسته‌ای هنوز هیچ ثمره اقتصادی نداشته است. برخی کارشناسان بیم آن دارند که امتناع آمریکا از لغو تحریم‌ها، برای دور دوم ریاست روحانی پر هزینه باشد و صبر مردم را که منتظر منافع اقتصادی توافق بودند سر ببرد. روحانی حالا صدای دفاع از آزادی‌ها را پس از 3 سال بلند کرده است.
منبع:کیهان

نگرانی گاردین برای سرانجام مخالف‌خوانی‌های روحانی

به گزارش جهان، روزنامه گاردین مدعی شد روحانی پس از 3 سال، بالاخره راه خود را در تقابل با حاکمیت پیدا کرده است!

این روزنامه با مرور برخی سخنان حاشیه‌ساز روحانی نوشت: این مواضع ممکن است برای او هزینه داشته باشد. 3 سال طول کشید تا روحانی خود را بیابد اما بالاخره با صراحت لهجه بیشتری سخن می‌گوید و حتی بعضا از بیان دیدگاه‌هایی که در تضاد با حاکمیت و نظام است، ابایی نداشته است.

گاردین از قول سعید برزین (همکار شبکه دولتی انگلیس و مقیم لندن) به ساز مخالف با نظام اشاره می‌کند و می‌نویسد: روحانی در یک ارکستر بزرگ (حاکمیت) تکنوازی می‌کند. شما در حال شنیدن صدای موسیقی هستید که ناگهان او ساز خود را می‌زند و توجهات را به خود جلب می‌کند. روحانی با عدم صدور اعتبارنامه‌ برای یک نماینده که اتهامش رعایت نکردن معیارهای اسلامی در یک سفر خارجی است، مخالفت کرد.

گاردین ادامه می‌دهد:  روحانی که از دانشجویان دانشگاه گلاسکو بوده از زبان انگلیسی دفاع می‌کند.

در ادامه تحلیل این روزنامه آمده است: برخی نگران خطر رویارو شدن او با حاکمیت هستند. اما احمد سلامتیان (عضو دفتر هماهنگی بنی‌صدر) می‌گوید روحانی از خاتمی بهتر عمل کرده است.گاردین همچنین از قول «علی-ع» (دیپلمات فراری فعال در فتنه 88) نوشت: نمی‌توان با اطمینان گفت که آیا روحانی در بلندمدت می‌تواند از خود در مقابل نظام محافظت کند یا نه.

این روزنامه خاطر نشان کرد: روحانی اطمینان چندانی به چشم‌انداز موفقیت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده ندارد. توافق هسته‌ای هنوز هیچ ثمره اقتصادی نداشته است. برخی کارشناسان بیم آن دارند که امتناع آمریکا از لغو تحریم‌ها، برای دور دوم ریاست روحانی پر هزینه باشد و صبر مردم را که منتظر منافع اقتصادی توافق بودند سر ببرد. روحانی حالا صدای دفاع از آزادی‌ها را پس از 3 سال بلند کرده است.
منبع:کیهان

نگرانی گاردین برای سرانجام مخالف‌خوانی‌های روحانی

فروش بک لینک

میهن دانلود