هشدار یک پرسپولیسی درباره استقلال +تصویر

هشدار یک پرسپولیسی درباره استقلال +تصویر

هشدار یک پرسپولیسی درباره استقلال

سید جلال حسینی در گفت و گو با همشهری اظهار داشته که استقلال پس از طی دوران بدنسازی خطرناک می شود.

محمد عباس زاده هم گفته بهتر است در فوتبال ایران از همه بازیکنان تست ترامادول گرفته شود.

هشدار یک پرسپولیسی درباره استقلال +تصویر

(image)

سید جلال حسینی در گفت و گو با همشهری اظهار داشته که استقلال پس از طی دوران بدنسازی خطرناک می شود.

محمد عباس زاده هم گفته بهتر است در فوتبال ایران از همه بازیکنان تست ترامادول گرفته شود.