واکنش اوباما به حادثه‌تروریستی اورلاندو

واکنش اوباما به حادثه‌تروریستی اورلاندو

به گزارش جهان به نقل از فارس، «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا ساعاتی پس از کشتار همجنس گرایان در یکی از کلوب‌های اورلاندو، گفت که انگیزه عامل این حمله هنوز مشخص نیست.
 
اوباما گفت: «امروز آمریکایی‌ها در غم قتلی وحشیانه‌ و کشتاری وحشتناک‌اند که ده‌ها انسان بی‌گناه را به کام مرگ کشاند. ما در کنار مردم اورلاندو می‌مانیم»
 
رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص ابعاد این کشتار گفت: «تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است ولی فعلاً به این نتیجه رسیده‌ایم که این اقدامی تروریستی بوده است و ناشی از نفرت بوده است.»
 
اوباما ادامه داد: «مردم آمریکا در غصه، عصبانیت و قاطعیت برای دفاع از مردم خود متحداند.»
 
رئیس‌جمهور آمریکا گفت که پیش از این نشست خبری، با رئیس اف‌بی‌آی و مشاوران امنیت ملی خود جلسه داشته و مأموران اف‌بی‌آی در محل جنایت حاضراند و رهبری تحقیقات جنایی را بر عهده دارند.
 
باراک اوباما در خصوص انگیزه کشتار همجنس‌گرایان اورلاندو گفت: «تحقیقات هنوز پایان نیافته و هنوز به قضاوتی قطعی در خصوص انگیزه دقیق قاتل نرسیده‌ایم اما اف‌بی‌آی این مسئله را به عنوان یک اقدام تروریستی بررسی می‌کند.»
 
رئیس‌جمهور آمریکا که از اخبار اعلام وفاداری «عمر متین» به داعش آگاهی داشت، گفت: «دستور داده‌ام که از هیچ تلاشی فروگذار نشود تا ارتباطات و یا الهام‌گیری این قاتل از گروه‌های تروریستی مشخص شود.»
 
اوباما گفت: «پرواضح است که روح این فرد یا نفرت عجین شده بوده است.»
 
اوباما از نیروهای پلیس که در صحنه حادثه حاضر شده‌اند و از افزایش شمار کشته‌ها جلوگیری کرده‌اند نیز تشکر کرد.

واکنش اوباما به حادثه‌تروریستی اورلاندو

به گزارش جهان به نقل از فارس، «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا ساعاتی پس از کشتار همجنس گرایان در یکی از کلوب‌های اورلاندو، گفت که انگیزه عامل این حمله هنوز مشخص نیست.
 
اوباما گفت: «امروز آمریکایی‌ها در غم قتلی وحشیانه‌ و کشتاری وحشتناک‌اند که ده‌ها انسان بی‌گناه را به کام مرگ کشاند. ما در کنار مردم اورلاندو می‌مانیم»
 
رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص ابعاد این کشتار گفت: «تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است ولی فعلاً به این نتیجه رسیده‌ایم که این اقدامی تروریستی بوده است و ناشی از نفرت بوده است.»
 
اوباما ادامه داد: «مردم آمریکا در غصه، عصبانیت و قاطعیت برای دفاع از مردم خود متحداند.»
 
رئیس‌جمهور آمریکا گفت که پیش از این نشست خبری، با رئیس اف‌بی‌آی و مشاوران امنیت ملی خود جلسه داشته و مأموران اف‌بی‌آی در محل جنایت حاضراند و رهبری تحقیقات جنایی را بر عهده دارند.
 
باراک اوباما در خصوص انگیزه کشتار همجنس‌گرایان اورلاندو گفت: «تحقیقات هنوز پایان نیافته و هنوز به قضاوتی قطعی در خصوص انگیزه دقیق قاتل نرسیده‌ایم اما اف‌بی‌آی این مسئله را به عنوان یک اقدام تروریستی بررسی می‌کند.»
 
رئیس‌جمهور آمریکا که از اخبار اعلام وفاداری «عمر متین» به داعش آگاهی داشت، گفت: «دستور داده‌ام که از هیچ تلاشی فروگذار نشود تا ارتباطات و یا الهام‌گیری این قاتل از گروه‌های تروریستی مشخص شود.»
 
اوباما گفت: «پرواضح است که روح این فرد یا نفرت عجین شده بوده است.»
 
اوباما از نیروهای پلیس که در صحنه حادثه حاضر شده‌اند و از افزایش شمار کشته‌ها جلوگیری کرده‌اند نیز تشکر کرد.

واکنش اوباما به حادثه‌تروریستی اورلاندو

موزیک سرا