واکنش طارمی به ۲۰۰ هزار فحش رکیک در اینستاگرامش +تصویر

واکنش طارمی به ۲۰۰ هزار فحش رکیک در اینستاگرامش +تصویر

مهدی طارمی که به ریزاسپور ترکیه پیوسته، آخرین پست خود را پاک کرد. او در این پست درباره دلایل رفتن خود توضیح داده و گفته بود که هیچ قولی به پرسپولیس نداده بوده. اما این پست پس از ثبت حدود ۲۰۰ هزار کامنت که اغلب آن ها فحش های رکیک بود، توسط طارمی پاک شد.

نکته دیگر در مورد صفحه طارمی نیز سرعت کاهش تعداد دنبال کننده های این صفحه است. در حالی که پیش از قرارداد طارمی با تیم ترکیه ای ۸۲۰ هزار نفر عضو این صفحه بودند حالا این تعداد پس از چند روز بیش از ۵۰ هزار کاربر کمتر دارد.

اینها همه نشان از این موضوع دارد که هواداران به رغم تذکر علی دایی، علی کریمی و سایر بزرگان و پیشکسوتان پرسپولیس هنوز هم از طارمی بابت رفتن او از تیمشان ناراحت هستند.

۱۰۹

واکنش طارمی به ۲۰۰ هزار فحش رکیک در اینستاگرامش +تصویر

مهدی طارمی که به ریزاسپور ترکیه پیوسته، آخرین پست خود را پاک کرد. او در این پست درباره دلایل رفتن خود توضیح داده و گفته بود که هیچ قولی به پرسپولیس نداده بوده. اما این پست پس از ثبت حدود ۲۰۰ هزار کامنت که اغلب آن ها فحش های رکیک بود، توسط طارمی پاک شد.

نکته دیگر در مورد صفحه طارمی نیز سرعت کاهش تعداد دنبال کننده های این صفحه است. در حالی که پیش از قرارداد طارمی با تیم ترکیه ای ۸۲۰ هزار نفر عضو این صفحه بودند حالا این تعداد پس از چند روز بیش از ۵۰ هزار کاربر کمتر دارد.

اینها همه نشان از این موضوع دارد که هواداران به رغم تذکر علی دایی، علی کریمی و سایر بزرگان و پیشکسوتان پرسپولیس هنوز هم از طارمی بابت رفتن او از تیمشان ناراحت هستند.

۱۰۹