واکنش هاشمیان نسبت به شایعات مربیگری اش در بوخوم + تصویر

واکنش هاشمیان نسبت به شایعات مربیگری اش در بوخوم + تصویر

صبح امروز اخباری منتشر شد در خصوص مربیگری وحید هاشمیان در بوخوم و اینکه احتمال سرمربیگری وی در فصل آینده وجود دارد.

هاشمیان که روز گذشته تماشاگر ویژه بازی این تیم بود، با انتشار تصویری در کنار گلزن بوخوم این شایعات را تکذیب کرد و نوشت: «در کنار سیمون تروده گلزن بوخوم☆☆☆ بازی خوبی را شنبه در ورزشگاه دیدم.»

وی افزود: «فقط برای یک دوره کارآموزی کوتاه به بوخوم رفتم و اخبار منتشر شده درباره مربیگری من در این تیم صحت ندارد. بوخومی ها مربی خوب و بادانشی دارند.»

واکنش هاشمیان نسبت به شایعات مربیگری اش در بوخوم + تصویر

صبح امروز اخباری منتشر شد در خصوص مربیگری وحید هاشمیان در بوخوم و اینکه احتمال سرمربیگری وی در فصل آینده وجود دارد.

هاشمیان که روز گذشته تماشاگر ویژه بازی این تیم بود، با انتشار تصویری در کنار گلزن بوخوم این شایعات را تکذیب کرد و نوشت: «در کنار سیمون تروده گلزن بوخوم☆☆☆ بازی خوبی را شنبه در ورزشگاه دیدم.»

وی افزود: «فقط برای یک دوره کارآموزی کوتاه به بوخوم رفتم و اخبار منتشر شده درباره مربیگری من در این تیم صحت ندارد. بوخومی ها مربی خوب و بادانشی دارند.»

(image)