ویژه: از مهدی رحمتی تا فرزاد حسنی ؛ مدعیان طلبکار

ویژه: از مهدی رحمتی تا فرزاد حسنی ؛ مدعیان طلبکار

افق نیوز/ عذر خواهی معنای مشخصی دارد، معنای ساده ای دارد، یعنی من از کاری کردم پشیمان شده ام و می خواهم جبران کنم . عذر خواهی جایگاهی نیست که در آن کسی بخواهد فروتنی را کنار بگذارد و از مقام طلبکار برای دیگران خط و نشان بکشد. این همه آن چیزی است که در عذر خواهی مهدی رحمتی حتی به اندازه سر سوزنی دیده نمی شود. او منتی بر سر هوادارانش گذاشته که این بار اگر کسی به او حرفی زد، دیگر در میانه میدان رجز نمی خواند.آیا این عذر خواهی قسطی را می توان باور کرد؟

آیا می توان به آن دل بست؟ آن عذر خواهی تلگرامی با جمله تند دیگری تکمیل شده است :«به حجازی توهین می شد نگفتند ؛ حرمت بزرگتر شکست » او اینگونه به پیشکسوتان استقلال گلایه ای تند کرده که چرا گفته اند نباید درون زمین انرژی اش را صرف دعوا با مربی حریف کند که کنار زمین ایستاده و اینگونه ، تیمی را که بازوبند کاپیتانی اش را بر بازو دارد و در کورس قهرمانی ، این ۳ امتیاز برایش از نان شب واجب تر است ، اسیر حاشیه ای کشنده کند. پیشکسوتانی که خیلی های شان اصلا کاری به اختلافات شخصی او با مربی رقیب نداشتند و تنها انتقادشان به لطمه ای بود که فیلم خرده است.

کاش یکی پیدا می شد به آقای رحمتی بگوید که هر که به حجازی توهین کرد، شکر خورد ؛ اما این برای تو هیچ مجوزی صادر نمی کند .عذرخواهی طلبکارانه مهدی رحمتی در باب قیاس رفتاری با رفتار فرزاد حسنی پس از آن ماجرای تحقیر یکی از حاضران در برنامه اش انجام داد، فرقی ندارد ، با سناریو  و بدون سناریو کار آزاردهنده بود اما در این بین او هم از در طلبکاری وارد شد . انگار پشیمانی برای همه افت دارد…آن ها آن قدر کامل هستند که زشت ترین کارشان هم منت دارد.آن ها اصلاح نمی شوند…

منبع: خبرآنلاین

ویژه: از مهدی رحمتی تا فرزاد حسنی ؛ مدعیان طلبکار

افق نیوز/ عذر خواهی معنای مشخصی دارد، معنای ساده ای دارد، یعنی من از کاری کردم پشیمان شده ام و می خواهم جبران کنم . عذر خواهی جایگاهی نیست که در آن کسی بخواهد فروتنی را کنار بگذارد و از مقام طلبکار برای دیگران خط و نشان بکشد. این همه آن چیزی است که در عذر خواهی مهدی رحمتی حتی به اندازه سر سوزنی دیده نمی شود. او منتی بر سر هوادارانش گذاشته که این بار اگر کسی به او حرفی زد، دیگر در میانه میدان رجز نمی خواند.آیا این عذر خواهی قسطی را می توان باور کرد؟

آیا می توان به آن دل بست؟ آن عذر خواهی تلگرامی با جمله تند دیگری تکمیل شده است :«به حجازی توهین می شد نگفتند ؛ حرمت بزرگتر شکست » او اینگونه به پیشکسوتان استقلال گلایه ای تند کرده که چرا گفته اند نباید درون زمین انرژی اش را صرف دعوا با مربی حریف کند که کنار زمین ایستاده و اینگونه ، تیمی را که بازوبند کاپیتانی اش را بر بازو دارد و در کورس قهرمانی ، این ۳ امتیاز برایش از نان شب واجب تر است ، اسیر حاشیه ای کشنده کند. پیشکسوتانی که خیلی های شان اصلا کاری به اختلافات شخصی او با مربی رقیب نداشتند و تنها انتقادشان به لطمه ای بود که فیلم خرده است.

کاش یکی پیدا می شد به آقای رحمتی بگوید که هر که به حجازی توهین کرد، شکر خورد ؛ اما این برای تو هیچ مجوزی صادر نمی کند .عذرخواهی طلبکارانه مهدی رحمتی در باب قیاس رفتاری با رفتار فرزاد حسنی پس از آن ماجرای تحقیر یکی از حاضران در برنامه اش انجام داد، فرقی ندارد ، با سناریو  و بدون سناریو کار آزاردهنده بود اما در این بین او هم از در طلبکاری وارد شد . انگار پشیمانی برای همه افت دارد…آن ها آن قدر کامل هستند که زشت ترین کارشان هم منت دارد.آن ها اصلاح نمی شوند…

منبع: خبرآنلاین