پایان دوران سرمایه‌گذاری با بودجه دولتی

پایان دوران سرمایه‌گذاری با بودجه دولتی

به گزارش جهان به نقل از مهر، محسن جلال پور عصر دوشنبه در نشست سرمایه گذاران ایرانی و کرمانی مقیم خارج از کشور با مدیران ارشد بخش های دولتی و خصوصی در محل هتل پارس کرمان اظهار کرد: امیدواریم سفر ریاست جمهوری مایه خیر و برکت فراوانی برای استان کرمان باشد.
 
وی از حضور سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور که دور هم جمع شده اند اظهار خوشحالی کرد و گفت: از آنجا که اصلی ترین نیاز و دغدغه و نگرانی کشور؛ ایجاد شغل و حل مسئله بیکاری است این امر می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
 
جلال پور با اشاره به اینکه شرایط اشتغال شرایطی کاملا تعریف شده و مشخص است گفت: این شرایط حتما نیاز به سرمایه گذاری آن هم توسط بخش خصوصی دارد.
 
وی ادامه داد: گرچه در طول دوره های گذشته نتوانستیم در میزان اشتغال کشور هیچ تغییری ایجاد کنیم اما اکنون اوضاع به گونه ای تغییر کرده و شرایط برای سرمایه گذاری خارجی نیز برای بهبود فضای کسب و کار فراهم شده است.
 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تعریف بسیار خوب پروژه های سرمایه گذاری و ایجاد دفتر برای حل مسائل سرمایه گذاران و بسیاری از تمهیدات دیگر را دستگاه های ذیربط و در کنار آن اتاق به وجود آورده است.
 
جلال پور با اشاره به اینکه دوران سرمایه گذاری با بودجه دولتی به پایان رسیده است، افزود: ایجاد نشدن اشتغال با این رویکرد نشانده این است که باید نگاه دیگری به بحث اشتغال داشت.
 
وی به اهمیت سرمایه گذاری بخش خصوصی اشاره و تصریح کرد: توسعه آینده کشور بر همین مبناست.
 
جلال پور یادآور شد: امروز نیاز به سرمایه گذاری بخشی خصوصی از سوی مسئولان امری پذیرفته شده است.

پایان دوران سرمایه‌گذاری با بودجه دولتی

به گزارش جهان به نقل از مهر، محسن جلال پور عصر دوشنبه در نشست سرمایه گذاران ایرانی و کرمانی مقیم خارج از کشور با مدیران ارشد بخش های دولتی و خصوصی در محل هتل پارس کرمان اظهار کرد: امیدواریم سفر ریاست جمهوری مایه خیر و برکت فراوانی برای استان کرمان باشد.
 
وی از حضور سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور که دور هم جمع شده اند اظهار خوشحالی کرد و گفت: از آنجا که اصلی ترین نیاز و دغدغه و نگرانی کشور؛ ایجاد شغل و حل مسئله بیکاری است این امر می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
 
جلال پور با اشاره به اینکه شرایط اشتغال شرایطی کاملا تعریف شده و مشخص است گفت: این شرایط حتما نیاز به سرمایه گذاری آن هم توسط بخش خصوصی دارد.
 
وی ادامه داد: گرچه در طول دوره های گذشته نتوانستیم در میزان اشتغال کشور هیچ تغییری ایجاد کنیم اما اکنون اوضاع به گونه ای تغییر کرده و شرایط برای سرمایه گذاری خارجی نیز برای بهبود فضای کسب و کار فراهم شده است.
 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تعریف بسیار خوب پروژه های سرمایه گذاری و ایجاد دفتر برای حل مسائل سرمایه گذاران و بسیاری از تمهیدات دیگر را دستگاه های ذیربط و در کنار آن اتاق به وجود آورده است.
 
جلال پور با اشاره به اینکه دوران سرمایه گذاری با بودجه دولتی به پایان رسیده است، افزود: ایجاد نشدن اشتغال با این رویکرد نشانده این است که باید نگاه دیگری به بحث اشتغال داشت.
 
وی به اهمیت سرمایه گذاری بخش خصوصی اشاره و تصریح کرد: توسعه آینده کشور بر همین مبناست.
 
جلال پور یادآور شد: امروز نیاز به سرمایه گذاری بخشی خصوصی از سوی مسئولان امری پذیرفته شده است.

پایان دوران سرمایه‌گذاری با بودجه دولتی

بک لینک رنک 5

دانلود سریال و آهنگ