پرداخت صدقه به روش پیامکی امکانپذیر شد

پرداخت صدقه به روش پیامکی امکانپذیر شد

سامانه پیامکی با سر شماره ۸۸۷۷ به عنوان یکی از روش های نوین در پرداخت کمک‌های مردمی برای تمامی مشترکان اپراتور همراه اول و ایرانسل فعال گردیده است. در این روش با ارسال عدد یک به شماره ۸۸۷۷ و انتخاب یکی از سه گزینه ۱۰۰ تومان،۳۰۰ تومان و ۵۰۰ تومان برای هر روز امکان پرداخت کمکهای مردمی میسر شده است.

بر اساس توافقات صورت گرفته و نیز همراهی اپراتورهای همراه اول و ایرانسل که در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی این اپراتورها صورت گرفته است ،مبلغ پرداختی عیناً صرف امور خیریه و در سرفصل‌های مصوب از جمله ایتام و محسنین، تامین جهیزیه،بهداشت و درمان،مسکن،فرهنگی و آموزشی و اشتغال نیازمندان هزینه خواهد شد.

پرداخت صدقه به روش پیامکی با بهره گیری از فناوری‌های جدید برای تسهیل پرداخت کمک‌های مردمی، شفاف سازی هزینه کردها از طریق ارسال گزارش ماهیانه و افزایش اعتماد عمومی مردم به کمیته امداد راه اندازی شده است.

پیش از این رئیس کمیته امداد در نشست خبری خود در اسفند ۹۴ در خصوص استفاده از روش های نوین جمع آوری کمک‌های مردمی و بهسازی در روش‌های پیشین، سامانه صدقه پیامکی را نخستین اقدام جدی بعد از راه اندازی Ussd و شماره گیری از طریق #۸۸۷۷ *عنوان و با توجه به فرسودگی صندوق‌های صدقات در سطح شهر و کاهش آسیب‌ها از جمله دستبرد به آنها بر ضرورت بهره گیری از فناوری‌های جدید برای تسهیل پرداخت کمک‌های مردمی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی این نهاد برای حمایت از نیازمندان و اقشار آسیب پذیر تاکید کرده بود.

در سال ۹۴ ایرانیان نزدیک به حدود ۳۰۰ میلیارد تومان صدقه داده‌اند که این رقم در مقایسه با سال ۹۳ رشد ۱۰ درصدی داشته است.

 

پرداخت صدقه به روش پیامکی امکانپذیر شد

سامانه پیامکی با سر شماره ۸۸۷۷ به عنوان یکی از روش های نوین در پرداخت کمک‌های مردمی برای تمامی مشترکان اپراتور همراه اول و ایرانسل فعال گردیده است. در این روش با ارسال عدد یک به شماره ۸۸۷۷ و انتخاب یکی از سه گزینه ۱۰۰ تومان،۳۰۰ تومان و ۵۰۰ تومان برای هر روز امکان پرداخت کمکهای مردمی میسر شده است.

بر اساس توافقات صورت گرفته و نیز همراهی اپراتورهای همراه اول و ایرانسل که در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی این اپراتورها صورت گرفته است ،مبلغ پرداختی عیناً صرف امور خیریه و در سرفصل‌های مصوب از جمله ایتام و محسنین، تامین جهیزیه،بهداشت و درمان،مسکن،فرهنگی و آموزشی و اشتغال نیازمندان هزینه خواهد شد.

پرداخت صدقه به روش پیامکی با بهره گیری از فناوری‌های جدید برای تسهیل پرداخت کمک‌های مردمی، شفاف سازی هزینه کردها از طریق ارسال گزارش ماهیانه و افزایش اعتماد عمومی مردم به کمیته امداد راه اندازی شده است.

پیش از این رئیس کمیته امداد در نشست خبری خود در اسفند ۹۴ در خصوص استفاده از روش های نوین جمع آوری کمک‌های مردمی و بهسازی در روش‌های پیشین، سامانه صدقه پیامکی را نخستین اقدام جدی بعد از راه اندازی Ussd و شماره گیری از طریق #۸۸۷۷ *عنوان و با توجه به فرسودگی صندوق‌های صدقات در سطح شهر و کاهش آسیب‌ها از جمله دستبرد به آنها بر ضرورت بهره گیری از فناوری‌های جدید برای تسهیل پرداخت کمک‌های مردمی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی این نهاد برای حمایت از نیازمندان و اقشار آسیب پذیر تاکید کرده بود.

در سال ۹۴ ایرانیان نزدیک به حدود ۳۰۰ میلیارد تومان صدقه داده‌اند که این رقم در مقایسه با سال ۹۳ رشد ۱۰ درصدی داشته است.