پیراهن تیم ملی در قطب شمال!+تصویر

پیراهن تیم ملی در قطب شمال!+تصویر

پیراهن تیم ملی در قطب شمال!

به گزارش ، حسین ناصری یکی از رکوردداران در ورزش دو ومیدانی، کوهنوردی و استقامت قرار است در تاریخ ۱۵ مرداد امسال پیراهن تیم ملی ایران را با خود به قطب شمال برده و برای حمایت از محیط زیست و یوزپلنگ ایرانی این کار را انجام دهد.

پیراهن تیم ملی در قطب شمال!+تصویر

(image)

به گزارش ، حسین ناصری یکی از رکوردداران در ورزش دو ومیدانی، کوهنوردی و استقامت قرار است در تاریخ ۱۵ مرداد امسال پیراهن تیم ملی ایران را با خود به قطب شمال برده و برای حمایت از محیط زیست و یوزپلنگ ایرانی این کار را انجام دهد.