پیشگوی استقلال را بشناسید +تصویر

پیشگوی استقلال را بشناسید +تصویر

 این روزنامه به بررسی دیدار دیروز استقلال پرداخته است. همچنین اظهار نظر جالب انصاری درباره پیشگویی بهنام برزای یکی از تیترهای استقلال جوان است.

 

پیشگوی استقلال را بشناسید +تصویر

 این روزنامه به بررسی دیدار دیروز استقلال پرداخته است. همچنین اظهار نظر جالب انصاری درباره پیشگویی بهنام برزای یکی از تیترهای استقلال جوان است.

 

(image)