پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی تولید برنج

پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی تولید برنج

به گزارش جهان، دلاور حیدرپور در گفت‌وگو با فارس در مورد قیمت برنج گفت: معمولا در اواخر فصل برداشت با کاهش عرضه قیمت برنج بیشتر می‌شود، به طور که در ابتدای فصل برداشت هر کیلوگرم برنج ایرانی به طور متوسط به قیمت 6500 تا 7500 تومان عرضه می‌شد اما در حال حاضر قیمت آن به 8000 تا 8500 تومان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه به دلیل واردات بیش از اندازه برنج در سا 92 بازار برنج در سال 93 اشباع بود، اظهار داشت: در آن مقطع دولت برای حمایت از تولید کننده، وارد بازار شد و در راستای تنظیم بازار حدود 15 هزار تن برنج از شالیکاران خریداری کرد.

حیدرپور با بیان اینکه در سال 94 هم کنترل بازار ادامه یافت تصریح کرد: در شرایطی که قیمت برنج افزایش ‌می‌یابد شرکت بازرگانی دولتی باید به طور کنترل شده ذخایر استراتژیک خود را برای تنظیم بازار و جلوگیری از  افزایش قیمت وارد بازار کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: سالانه حدود یک میلیون و 800 هزار تن برنج در کشور تولید می‌شود، در حالی که نیاز کشور حدود 2 میلیون و 600 هزار تن است که بخشی از نیاز داخلی از طریق واردات تأمین می‌شود.

مدیر کل اسبق دفتر برنج وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت: نشاء کاری آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود، امسال حدود 215 هزار هکتار به زیر کشت برنج برود.

حیدرپور با بیان اینکه توسعه سطح زیر کشت برنج نخواهیم داشت، افزود: پیش‌بینی می‌شود، امسال 10 درصد افزایش تولید روی دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران تصریح کرد: در افزایش عملکرد موارد بسیاری از جمله مدیریت مزرعه، مبارزه با علف‌های هرز و مراحل کاشت، داشت و برداشت مؤثر است.

وی همچنین قیمت عمده فروشی برنج طارم محلی درمازندران را امسال 8500 عنوان کرد و اظهار داشت: قیمت این محصول را در مدت مشابه سال گذشته 7 هزار تومان بوده است.

حیدرپور قیمت هر کیلو برنج شیرودی در عمده فروشی‌های مازندران را امسال 6500 و در مدت مشابه سال گذشته 5500 تومان عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قیمت برنج ندا را امسال 6300 و در مدت مشابه سال گذشته 5300 عنوان کرد.

انتهای پیام/ب

پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی تولید برنج

به گزارش جهان، دلاور حیدرپور در گفت‌وگو با فارس در مورد قیمت برنج گفت: معمولا در اواخر فصل برداشت با کاهش عرضه قیمت برنج بیشتر می‌شود، به طور که در ابتدای فصل برداشت هر کیلوگرم برنج ایرانی به طور متوسط به قیمت 6500 تا 7500 تومان عرضه می‌شد اما در حال حاضر قیمت آن به 8000 تا 8500 تومان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه به دلیل واردات بیش از اندازه برنج در سا 92 بازار برنج در سال 93 اشباع بود، اظهار داشت: در آن مقطع دولت برای حمایت از تولید کننده، وارد بازار شد و در راستای تنظیم بازار حدود 15 هزار تن برنج از شالیکاران خریداری کرد.

حیدرپور با بیان اینکه در سال 94 هم کنترل بازار ادامه یافت تصریح کرد: در شرایطی که قیمت برنج افزایش ‌می‌یابد شرکت بازرگانی دولتی باید به طور کنترل شده ذخایر استراتژیک خود را برای تنظیم بازار و جلوگیری از  افزایش قیمت وارد بازار کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: سالانه حدود یک میلیون و 800 هزار تن برنج در کشور تولید می‌شود، در حالی که نیاز کشور حدود 2 میلیون و 600 هزار تن است که بخشی از نیاز داخلی از طریق واردات تأمین می‌شود.

مدیر کل اسبق دفتر برنج وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت: نشاء کاری آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود، امسال حدود 215 هزار هکتار به زیر کشت برنج برود.

حیدرپور با بیان اینکه توسعه سطح زیر کشت برنج نخواهیم داشت، افزود: پیش‌بینی می‌شود، امسال 10 درصد افزایش تولید روی دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران تصریح کرد: در افزایش عملکرد موارد بسیاری از جمله مدیریت مزرعه، مبارزه با علف‌های هرز و مراحل کاشت، داشت و برداشت مؤثر است.

وی همچنین قیمت عمده فروشی برنج طارم محلی درمازندران را امسال 8500 عنوان کرد و اظهار داشت: قیمت این محصول را در مدت مشابه سال گذشته 7 هزار تومان بوده است.

حیدرپور قیمت هر کیلو برنج شیرودی در عمده فروشی‌های مازندران را امسال 6500 و در مدت مشابه سال گذشته 5500 تومان عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قیمت برنج ندا را امسال 6300 و در مدت مشابه سال گذشته 5300 عنوان کرد.

انتهای پیام/ب

پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی تولید برنج

بک لینک رنک 5

بازی