چرا پوتین با بالگرد در مسکو تردد می کند؟

چرا پوتین با بالگرد در مسکو تردد می کند؟

به گزارش جهان به نقل از العالم، نشریۀ “ازویستیا” چاپ روسیه به نقل از “دیمیتری پسکوف” سخنگوی کرملین نوشت که ولادیمیر پوتین برنامۀ کاری شلوغ و رفت و آمدهای زیادی دارد. برای همین با بالگرد در مسکو تردد خواهد کرد تا رفت و آمدهایش باعث کندی ترافیک در شهر نشود.

البته ناظران معتقدند که احتمالا عوامل دیگری غیر از آن چه در رسانه ها و از زبان پسکوف نقل می شود برای این اقدام وجود دارد که به مسایل امنیتی مرتبط می شود.

پسکوف گفته است که پوتین به مناسبت روز جهانی حمایت از کودکان در چندین برنامه مشارکت خواهد کرد از جمله افتتاح مرکز درمانی کودکان، حضور در مراسم آغاز برنامۀ داوطلبان جام جهانی فوتبال و نیز دیدار با خانواده هایی که فرزندان زیادی دارند و چند برنامۀ دیگر.

چرا پوتین با بالگرد در مسکو تردد می کند؟

به گزارش جهان به نقل از العالم، نشریۀ “ازویستیا” چاپ روسیه به نقل از “دیمیتری پسکوف” سخنگوی کرملین نوشت که ولادیمیر پوتین برنامۀ کاری شلوغ و رفت و آمدهای زیادی دارد. برای همین با بالگرد در مسکو تردد خواهد کرد تا رفت و آمدهایش باعث کندی ترافیک در شهر نشود.

البته ناظران معتقدند که احتمالا عوامل دیگری غیر از آن چه در رسانه ها و از زبان پسکوف نقل می شود برای این اقدام وجود دارد که به مسایل امنیتی مرتبط می شود.

پسکوف گفته است که پوتین به مناسبت روز جهانی حمایت از کودکان در چندین برنامه مشارکت خواهد کرد از جمله افتتاح مرکز درمانی کودکان، حضور در مراسم آغاز برنامۀ داوطلبان جام جهانی فوتبال و نیز دیدار با خانواده هایی که فرزندان زیادی دارند و چند برنامۀ دیگر.

چرا پوتین با بالگرد در مسکو تردد می کند؟

فیلم سریال آهنگ