چهره روز: شهباز در راه طارمی شدن!

چهره روز: شهباز در راه طارمی شدن!

سجاد شهباززاده راهی را می‌رود که مهدی طارمی در انتهای آن قرار دارد.

آی‌اسپورت– او سرشناس‌ترین غایب سه روز اول تمرینات استقلال بود. سپس در آخرین روز بهار به اردوی آبی‌ها رفت. حالا باز هم در تمرینات حاضر نمی‌شود. غیبت شهباززاده شبیه به دلایل حضور نیافتن مهدی طارمی در تمرینات است. او در قراردادش مانند رامین رضاییان برای سال دوم شرط و شروط‌هایی داشت. اول این که استقلال باید از نظر مالی تامین‌اش می‌کرد. البته این بند وقتی مورد قبول بود که پیشنهاد خارجی در کار نباشد. حالا او هم مانند دو بازیکن پرسپولیس از لیگ ترکیه پیشنهاد دارد. سجاد هم می‌تواند با ۳۰% پرداخت قراردادش با تیم ترکی، لژیونر شود. اتقاقی که در آن بدون نیاز به باشگاه استقلال، صفر تا صدش به تصمیم شهباززاده مربوط است. بازیکنی که در این سال‌ها کوچک‌ترین حاشیه‌ای نداشت. همیشه به فوتبال فکر می‌کرد و دنبال حاشیه نبود. ولی در روزهایی که بازیکنان خوب جابه‌جا شدند، او شاید دست استقلال را توی پوست گردو بگذارد. اتفاقی که با توجه به نبود مهاجم خوب، می‌تواند استقلال را در نقل‌وانتقالات به وضع ّپرسپولیس دچار کند. خداحافظی ستاره‌ها در آخرین روزها.

چهره روز: شهباز در راه طارمی شدن!

(image)
سجاد شهباززاده راهی را می‌رود که مهدی طارمی در انتهای آن قرار دارد.

آی‌اسپورت– او سرشناس‌ترین غایب سه روز اول تمرینات استقلال بود. سپس در آخرین روز بهار به اردوی آبی‌ها رفت. حالا باز هم در تمرینات حاضر نمی‌شود. غیبت شهباززاده شبیه به دلایل حضور نیافتن مهدی طارمی در تمرینات است. او در قراردادش مانند رامین رضاییان برای سال دوم شرط و شروط‌هایی داشت. اول این که استقلال باید از نظر مالی تامین‌اش می‌کرد. البته این بند وقتی مورد قبول بود که پیشنهاد خارجی در کار نباشد. حالا او هم مانند دو بازیکن پرسپولیس از لیگ ترکیه پیشنهاد دارد. سجاد هم می‌تواند با ۳۰% پرداخت قراردادش با تیم ترکی، لژیونر شود. اتقاقی که در آن بدون نیاز به باشگاه استقلال، صفر تا صدش به تصمیم شهباززاده مربوط است. بازیکنی که در این سال‌ها کوچک‌ترین حاشیه‌ای نداشت. همیشه به فوتبال فکر می‌کرد و دنبال حاشیه نبود. ولی در روزهایی که بازیکنان خوب جابه‌جا شدند، او شاید دست استقلال را توی پوست گردو بگذارد. اتفاقی که با توجه به نبود مهاجم خوب، می‌تواند استقلال را در نقل‌وانتقالات به وضع ّپرسپولیس دچار کند. خداحافظی ستاره‌ها در آخرین روزها.