کاهش‌محاصره دریایی نوارغزه توسط اسرائیل

کاهش‌محاصره دریایی نوارغزه توسط اسرائیل

به گزارش جهان، تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه خبرداد: «نزار عیاش» رئیس اتحادیه ماهیگیران فلسطینی در نوار غزه و بخش پیگیری فعالیت های اسرائیل در اراضی اشغالی در وزارت جنگ این رژیم اعلام کردند که محاصره دریایی نوار غزه کاهش می یابد.
 
به گفته عیاش و اداره مذکور اسرائیلی، منطقه مجاز برای فلسطینیان جهت صید ماهی از روز یکشنبه از 6 مایل کنونی به 9 مایل افزایش می یابد.
 
بر پایه این گزارش، این تصمیم رژیم صهیونیستی منحصر به سواحل جنوبی نوار غزه است و در منطقه وادی غزه همچنان منطقه مجاز برای صید ماهی 6 مایل باقی خواهد ماند.
 
رژیم صهیونیستی از سال 2006 پس از آنکه جنبش حماس کنترل نوار غزه را بدست گرفت این منطقه را تحت محاصره دریایی، زمینی و هوایی قرار داده است.
 
این رژیم به طور مستمر به سمت قایق های ماهیگیری فلسطینیان در آبهای نوار غزه تیراندازی می کند.
 
این در حالی است که بر اساس توافق صلح امضا شده در سال 1993، منطقه صید مجاز برای فلسطینیان 20 مایل دریایی است اما رژیم صهیونیستی در سال 2014 مساحت مجاز را به 3 مایل کاهش داد و پس از آن بعد از جنگ جولای بار دیگر مساحت مجاز برای صید را به 6 مایل افزایش داد.

کاهش‌محاصره دریایی نوارغزه توسط اسرائیل

به گزارش جهان، تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه خبرداد: «نزار عیاش» رئیس اتحادیه ماهیگیران فلسطینی در نوار غزه و بخش پیگیری فعالیت های اسرائیل در اراضی اشغالی در وزارت جنگ این رژیم اعلام کردند که محاصره دریایی نوار غزه کاهش می یابد.
 
به گفته عیاش و اداره مذکور اسرائیلی، منطقه مجاز برای فلسطینیان جهت صید ماهی از روز یکشنبه از 6 مایل کنونی به 9 مایل افزایش می یابد.
 
بر پایه این گزارش، این تصمیم رژیم صهیونیستی منحصر به سواحل جنوبی نوار غزه است و در منطقه وادی غزه همچنان منطقه مجاز برای صید ماهی 6 مایل باقی خواهد ماند.
 
رژیم صهیونیستی از سال 2006 پس از آنکه جنبش حماس کنترل نوار غزه را بدست گرفت این منطقه را تحت محاصره دریایی، زمینی و هوایی قرار داده است.
 
این رژیم به طور مستمر به سمت قایق های ماهیگیری فلسطینیان در آبهای نوار غزه تیراندازی می کند.
 
این در حالی است که بر اساس توافق صلح امضا شده در سال 1993، منطقه صید مجاز برای فلسطینیان 20 مایل دریایی است اما رژیم صهیونیستی در سال 2014 مساحت مجاز را به 3 مایل کاهش داد و پس از آن بعد از جنگ جولای بار دیگر مساحت مجاز برای صید را به 6 مایل افزایش داد.

کاهش‌محاصره دریایی نوارغزه توسط اسرائیل

خرید بک لینک