کشف دو میلیارد ریال لوازم خانگی قاچاق

کشف دو میلیارد ریال لوازم خانگی قاچاق

به گزارش جهان به نقل از مهر، سردار محسن خانچرلی، گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی حین گشت زنی در سطح منطقه به یک دستگاه خودروی خاور مشکوک شدند و به راننده آن دستور ایست دادند.

وی افزود: مأموران پس از توقف خودرو و در بازرسی از قسمت بار آن، ۱۸۰ عدد جاروبرقی و ۲۰ عدد فر برقی قاچاق فاقد هرگونه مجوز قانونی و گمرکی به ارزش بیش از دو میلیارد ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی و همچنین خودروی توقیفی به پارکینگ منتقل شد.

سردار خانچرلی گفت: اجرای طرح های مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت مستمر ادامه خواهد یافت و با قاچاقچیان طبق قانون به شدت برخورد خواهد شد.

کشف دو میلیارد ریال لوازم خانگی قاچاق

به گزارش جهان به نقل از مهر، سردار محسن خانچرلی، گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی حین گشت زنی در سطح منطقه به یک دستگاه خودروی خاور مشکوک شدند و به راننده آن دستور ایست دادند.

وی افزود: مأموران پس از توقف خودرو و در بازرسی از قسمت بار آن، ۱۸۰ عدد جاروبرقی و ۲۰ عدد فر برقی قاچاق فاقد هرگونه مجوز قانونی و گمرکی به ارزش بیش از دو میلیارد ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی و همچنین خودروی توقیفی به پارکینگ منتقل شد.

سردار خانچرلی گفت: اجرای طرح های مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت مستمر ادامه خواهد یافت و با قاچاقچیان طبق قانون به شدت برخورد خواهد شد.

کشف دو میلیارد ریال لوازم خانگی قاچاق

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 9

خبرگزاری اصفحان