کشف گور دسته جمعی در «تدمر» سوریه

کشف گور دسته جمعی در «تدمر» سوریه

به گزارش جهان به نقل از فارس، منابع خبری از کشف گور دسته جمعی در شمال شرق تدمر خبر دادند.
 
به گزارش شبکه خبری « المیادین» لبنان، این گور دسته جمعی در منطقه «مساکن الجاهزیه» واقع در شمال شرق تدمر قرار دارد.
 
گروه تروریستی داعش در این گور دسته جمعی، 25 نفر از شهروندان سوری را بعد از قتل عام، دفن کرده است.
 
در بین افراد دفن شده در این گور، اجساد زنان و کودکان نیز وجود دارد.

کشف گور دسته جمعی در «تدمر» سوریه

به گزارش جهان به نقل از فارس، منابع خبری از کشف گور دسته جمعی در شمال شرق تدمر خبر دادند.
 
به گزارش شبکه خبری « المیادین» لبنان، این گور دسته جمعی در منطقه «مساکن الجاهزیه» واقع در شمال شرق تدمر قرار دارد.
 
گروه تروریستی داعش در این گور دسته جمعی، 25 نفر از شهروندان سوری را بعد از قتل عام، دفن کرده است.
 
در بین افراد دفن شده در این گور، اجساد زنان و کودکان نیز وجود دارد.

کشف گور دسته جمعی در «تدمر» سوریه

فروش بک لینک