گران ترین بازیکن لیگ معرفی شد

گران ترین بازیکن لیگ معرفی شد

گران ترین بازیکن لیگ معرفی شد

به گزارش ، قاسم حدادی فر با دریافت یک میلیاردو ۴۳۰میلیون تومان بالاتر از لوسیانو ادینیو گران ترین بازیکن لیگ شانزدهم خواهد بود.

نکته جالب این است که حدادی فر به تازگی رباط صلیبی پاره کرده است و تا آخر سال ۹۵ نمی تواند برای تیمش بازی کند.

گران ترین بازیکن لیگ معرفی شد

(image)

به گزارش ، قاسم حدادی فر با دریافت یک میلیاردو ۴۳۰میلیون تومان بالاتر از لوسیانو ادینیو گران ترین بازیکن لیگ شانزدهم خواهد بود.

نکته جالب این است که حدادی فر به تازگی رباط صلیبی پاره کرده است و تا آخر سال ۹۵ نمی تواند برای تیمش بازی کند.