گسترش روابط پارلمانی ایران و اسپانیا

گسترش روابط پارلمانی ایران و اسپانیا

به گزارش جهان به نقل از مهر، حسن قشقاوی معاون وزیرامورخارجه در امور کنسولی و پارلمانی صبح امروز با پدرو سانز نایب رئیس اول مجلس سنای اسپانیا در مادرید گفتگو نمود. در این دیدار قشقاوی ضمن ابلاغ سلام مقامات مجلس شورای اسلامی به طرف اسپانیایی بر آمادگی کامل مجلس شورای اسلامی در گسترش روابط با مجلس اسپانیا تاکید نمود.
 
پدرو سانز نیز ضمن اشاره به روابط چهارصد ساله ایران و اسپانیا و وجود مشرکات فراوان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با ایران خواستار تبادل هیئت های عالیرتبه پارلمانی و دولتی بین دو کشور شد.
 
وی با استقبال از توافق برجام تاکید نمود که این توافق زمینه های گسترش همه جانبه روابط طرف غربی بویژه اتحادیه اروپا را با ایران به لحاظ کمی و کیفی فراهم نمود.
 
وی مذاکرات جاری کنسولی و توافق بر سر مشترکات را گام مثبت در جهت ارتقاء روابط بین دو ملت فرهیخته و متمدن ایران و اسپانیا نامید.
 
در این دیدار قشقاوی نیز گزارشی از برگزاری انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی در ایران ارائه داد و اظهار امیدواری نمود با تشکیل مجلس جدید شورای اسلامی در ایران، روابط پارلمانی دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.

گسترش روابط پارلمانی ایران و اسپانیا

به گزارش جهان به نقل از مهر، حسن قشقاوی معاون وزیرامورخارجه در امور کنسولی و پارلمانی صبح امروز با پدرو سانز نایب رئیس اول مجلس سنای اسپانیا در مادرید گفتگو نمود. در این دیدار قشقاوی ضمن ابلاغ سلام مقامات مجلس شورای اسلامی به طرف اسپانیایی بر آمادگی کامل مجلس شورای اسلامی در گسترش روابط با مجلس اسپانیا تاکید نمود.
 
پدرو سانز نیز ضمن اشاره به روابط چهارصد ساله ایران و اسپانیا و وجود مشرکات فراوان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با ایران خواستار تبادل هیئت های عالیرتبه پارلمانی و دولتی بین دو کشور شد.
 
وی با استقبال از توافق برجام تاکید نمود که این توافق زمینه های گسترش همه جانبه روابط طرف غربی بویژه اتحادیه اروپا را با ایران به لحاظ کمی و کیفی فراهم نمود.
 
وی مذاکرات جاری کنسولی و توافق بر سر مشترکات را گام مثبت در جهت ارتقاء روابط بین دو ملت فرهیخته و متمدن ایران و اسپانیا نامید.
 
در این دیدار قشقاوی نیز گزارشی از برگزاری انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی در ایران ارائه داد و اظهار امیدواری نمود با تشکیل مجلس جدید شورای اسلامی در ایران، روابط پارلمانی دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.

گسترش روابط پارلمانی ایران و اسپانیا

خرید بک لینک

car