گمانه زنی درباره تغییرات کابینه عراق

گمانه زنی درباره تغییرات کابینه عراق

به گزارش جهان، مهر به نقل از پایگاه النهرین خبرداد: منابع عراقی گمانه زنی هایی را همزمان با حضور حیدر العبادی نخست وزیر این کشور در صحن پارلمان برای ترمیم کابینه مطرح کردند.
 
برخی منابع اعلام کردند که تغییرات شامل همه وزارتخانه ها به غیر وزارت دفاع و کشور خواهد شد.
 
یک منبع پارلمانی نیز بیان کرد: ۱۲ وزیر از تکنوکرات ها خواهند بود.ابراهیم الجعفری وزیر خارجه و حسین الشهرستانی وزیر آموزش عالی مشمول تغییر نخواهد شد.
 
این در حالی است که برخی منابع سیاسی اعلام کرده بودند که وزیران خارجه  و آموزش عالی نیز مشمول تغییرات کابینه عراق خواهند بود.
 
برخی منابع از نشست حیدر العبادی نخست وزیر عراق با سلیم الجبوری رئیس پارلمان و همام حمودی معاون رئیس مجلس و آرام الشیخ محمد معاون رئیس مجلس و اعضای ائتلاف دولت قانون همزمان با حضور در مجلس خبر دادند.
 

گمانه زنی درباره تغییرات کابینه عراق

به گزارش جهان، مهر به نقل از پایگاه النهرین خبرداد: منابع عراقی گمانه زنی هایی را همزمان با حضور حیدر العبادی نخست وزیر این کشور در صحن پارلمان برای ترمیم کابینه مطرح کردند.
 
برخی منابع اعلام کردند که تغییرات شامل همه وزارتخانه ها به غیر وزارت دفاع و کشور خواهد شد.
 
یک منبع پارلمانی نیز بیان کرد: ۱۲ وزیر از تکنوکرات ها خواهند بود.ابراهیم الجعفری وزیر خارجه و حسین الشهرستانی وزیر آموزش عالی مشمول تغییر نخواهد شد.
 
این در حالی است که برخی منابع سیاسی اعلام کرده بودند که وزیران خارجه  و آموزش عالی نیز مشمول تغییرات کابینه عراق خواهند بود.
 
برخی منابع از نشست حیدر العبادی نخست وزیر عراق با سلیم الجبوری رئیس پارلمان و همام حمودی معاون رئیس مجلس و آرام الشیخ محمد معاون رئیس مجلس و اعضای ائتلاف دولت قانون همزمان با حضور در مجلس خبر دادند.
 

گمانه زنی درباره تغییرات کابینه عراق

خرید بک لینک