یک جای خالی استقلال برای انفجار آخرین بمب نقل و انتقالات

یک جای خالی استقلال برای انفجار آخرین بمب نقل و انتقالات

گویا باید احتمال حضور حاج صفی در استقلال را خیلی بیش از گذشته بدانیم. چون گفته می شود که وی به زودی به تهران خواهد آمد.
با عقد قرارداد احتمالی رابسون برزیلی با استقلال این تیم یک جای خالی دیگر دارد که گفته می‌شود آن را برای احسان حاج صفی کنار گذاشته است.

در حالی که از مدت ها پیش اعلام شده بود که مدافع چپ فصل گذشته فرانکفورت، گزینه تیم استقلال است، اما وی در انتظار پیشنهادات اروپایی بود و از همین رو تاکنون انتقال حاج صفی به استقلال عملی نشده بود.

اما برخی از منابع نزدیک به استقلال خبر از نهایی شدن حضور حاج صفی در استقلال داده و خبر می دهند که وی در حال آماده شدن برای سفر به تهران است.

همچنین در خصوص شایعاتی که درباره رقم درخواستی حاج صفی از استقلال شده نیز شنیدیم؛ چنین ارقامی تنها گمانه زنی بوده و هنوز هیچ گفتمان مالی بین حاج صفی و آبی ها انجام نشده. ضمن این که به نظر هم نمی رسد که حاج صفی خواسته ای خارج از عرف های موجود در فوتبال ایران داشته باشد.

یک جای خالی استقلال برای انفجار آخرین بمب نقل و انتقالات

گویا باید احتمال حضور حاج صفی در استقلال را خیلی بیش از گذشته بدانیم. چون گفته می شود که وی به زودی به تهران خواهد آمد.
با عقد قرارداد احتمالی رابسون برزیلی با استقلال این تیم یک جای خالی دیگر دارد که گفته می‌شود آن را برای احسان حاج صفی کنار گذاشته است.

در حالی که از مدت ها پیش اعلام شده بود که مدافع چپ فصل گذشته فرانکفورت، گزینه تیم استقلال است، اما وی در انتظار پیشنهادات اروپایی بود و از همین رو تاکنون انتقال حاج صفی به استقلال عملی نشده بود.

اما برخی از منابع نزدیک به استقلال خبر از نهایی شدن حضور حاج صفی در استقلال داده و خبر می دهند که وی در حال آماده شدن برای سفر به تهران است.

همچنین در خصوص شایعاتی که درباره رقم درخواستی حاج صفی از استقلال شده نیز شنیدیم؛ چنین ارقامی تنها گمانه زنی بوده و هنوز هیچ گفتمان مالی بین حاج صفی و آبی ها انجام نشده. ضمن این که به نظر هم نمی رسد که حاج صفی خواسته ای خارج از عرف های موجود در فوتبال ایران داشته باشد.