یک سوال از بمب نقل‌ و انتقالات/ واقعا پیشنهاد داشتی؟

یک سوال از بمب نقل‌ و انتقالات/ واقعا پیشنهاد داشتی؟

سرانجام اتفاق قابل پیش‌بینی رخ داد و امید ابراهیمی قراردادش را با استقلال برای یک سال دیگر تمدید کرد.
سرانجام اتفاق قابل پیش‌بینی رخ داد و امید ابراهیمی قراردادش را با استقلال برای یک سال دیگر تمدید کرد. این حادثه از آن جهت جالب است که در طول ماه‌های گذشته بارها از جدایی قطعی هافبک دفاعی آبی‌ها سخن به میان آمده بود.

 

در مورد مقصد بعدی امید، طبق معمول از لیگ ستارگان قطر یاد می‌شد، با این وجود هیچکس هیچوقت نفهمید کدام باشگاه قطری ابراهیمی را می‌خواهد و اصلا چرا مذاکره‌ای انجام نمی‌شود. در سال‌های اخیر بحث در مورد پیشنهادهای قطری، به ترفندی برای افزایش قیمت بازیکنان یا وصول مطالبات معوقه آنها تبدیل شده است.

 

حالا ممکن است همین فرضیه در مورد شماره شش آبی‌ها هم قابل طرح باشد. به هر حال دور از ذهن نیست که به زودی امید هم مصاحبه کند و بگوید به عشق استقلال، قید دلارهای نفتی را زده است، درست مثل بقیه!

یک سوال از بمب نقل‌ و انتقالات/ واقعا پیشنهاد داشتی؟

سرانجام اتفاق قابل پیش‌بینی رخ داد و امید ابراهیمی قراردادش را با استقلال برای یک سال دیگر تمدید کرد.
سرانجام اتفاق قابل پیش‌بینی رخ داد و امید ابراهیمی قراردادش را با استقلال برای یک سال دیگر تمدید کرد. این حادثه از آن جهت جالب است که در طول ماه‌های گذشته بارها از جدایی قطعی هافبک دفاعی آبی‌ها سخن به میان آمده بود.

 

در مورد مقصد بعدی امید، طبق معمول از لیگ ستارگان قطر یاد می‌شد، با این وجود هیچکس هیچوقت نفهمید کدام باشگاه قطری ابراهیمی را می‌خواهد و اصلا چرا مذاکره‌ای انجام نمی‌شود. در سال‌های اخیر بحث در مورد پیشنهادهای قطری، به ترفندی برای افزایش قیمت بازیکنان یا وصول مطالبات معوقه آنها تبدیل شده است.

 

حالا ممکن است همین فرضیه در مورد شماره شش آبی‌ها هم قابل طرح باشد. به هر حال دور از ذهن نیست که به زودی امید هم مصاحبه کند و بگوید به عشق استقلال، قید دلارهای نفتی را زده است، درست مثل بقیه!