راد فان
http://radfun.ir/img/images/54675661616707053556.png


ورود بوگاتی ویرون ۳ میلیاردی به ایران!

  • 1,163

, , , ,

یک جوان با پرداخت مبلغی معادل با سه میلیارد تومان یک بوگاتی ویرون وارد ایران کرده! جالبه که تمام هم و غم این جوان این بود که سه میلیارد تومان دیگه بدهد و این ماشین رو پلاک کند .

 

ورود اتومبیلی 3 میلیاردی به ایران + عکس

 


http://radfun.ir/img/images/54675661616707053556.pngنظر شما درباره ورود بوگاتی ویرون ۳ میلیاردی به ایران! چیست؟