راد فان

ورود بوگاتی ویرون ۳ میلیاردی به ایران!

  • 1049

, , , ,

یک جوان با پرداخت مبلغی معادل با سه میلیارد تومان یک بوگاتی ویرون وارد ایران کرده! جالبه که تمام هم و غم این جوان این بود که سه میلیارد تومان دیگه بدهد و این ماشین رو پلاک کند .

 

ورود اتومبیلی 3 میلیاردی به ایران + عکس

 


http://radfun.ir/img/images/54675661616707053556.pnghttp://radfun.ir/img/images/58710334685122765059.gif
http://radfun.ir/img/images/73165187912953857232.jpg

http://radfun.ir/img/images/58710334685122765059.gif


http://radfun.ir/img/images/58710334685122765059.gif


نظر شما درباره ورود بوگاتی ویرون ۳ میلیاردی به ایران! چیست؟