header

شخصیت های جهانی ایرانی الاصل


شخصيت هاي جهاني ايراني الاصل

پییر امیدار موسس ورئیس شرکت ebay بنیانگذار تجارت الکترونیک درجهان

شخصيت هاي جهاني ايراني الاصل

فرح کریمی تنها زن ایرانی درپارلمان هلند

شخصيت هاي جهاني ايراني الاصل

پروفسور مجید سمیعی رئیس جراحان مغز جهان درآلمان

شخصيت هاي جهاني ايراني الاصل

انوشه انصاری رئیس موسسه تکنولوژی تل کام واولین فضانورد زن ایرانی

شخصيت هاي جهاني ايراني الاصل

پروفسور لطفی زاده استاد دانشگاه وپدرمنطق فازی .کامپیوتر هوشمند
وبنیانگذار نسل سوم کامپیوتر درجهان

شخصيت هاي جهاني ايراني الاصل

آزاده تبار زاده دانشمند ایستگاه فضای ناسا

شخصيت هاي جهاني ايراني الاصل

قاسم اسرار عضو هیئت مدیره استگاه فضای ناسا

شخصيت هاي جهاني ايراني الاصل

پروفسر محمد جمشیدی مدیر برنامه های داخلی ایستگاه فضای ناسا

شخصيت هاي جهاني ايراني الاصل

کریستینا امانپور رئیس بخش سی ان ان در امریکا

شخصيت هاي جهاني ايراني الاصل

بیژن داوری معاون ارشد شرکت IBM بزرگترین شرکت سخت افزاری جهان

شخصيت هاي جهاني ايراني الاصل

فریار شهرزاد معاون وزرات بازرگانی امریکا ودستیار ریاست
جمهوری در کاخ سفید

شخصيت هاي جهاني ايراني الاصل

ماریا خرسند رئیس شرکت سونی ایکسون

شخصيت هاي جهاني ايراني الاصل

حسین اسلامچی رئیس شرکت مخابرات امریکا AT&T

شخصيت هاي جهاني ايراني الاصل

فرزاد ناظم مدیر فنی سایت yahoo

شخصيت هاي جهاني ايراني الاصل

امید کردستانی معاون ارشد سایت google

شخصيت هاي جهاني ايراني الاصل

سمین بهبهانی / نامزد دریافت جایزه ی نوبل در سال ۱۹۹۷ میلادی

شخصيت هاي جهاني ايراني الاصل

فیروز نادری  /  محقق مرکز فضایی ناسا آمریکا !!!

شخصيت هاي جهاني ايراني الاصل

نادر مدانلو : رئی اولین شرکت خصوصی پرتاب ماهواره در آمریکا

شخصيت هاي جهاني ايراني الاصل

شیرین عبادی / برنده ی جایزه ی صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ و یکی از برجسته ترین وکلای جهان

شخصيت هاي جهاني ايراني الاصل

آراوانه رضا / بازیکن ایرانی – فرانسوی در سطح برتر تنیس دنیا !!

شخصيت هاي جهاني ايراني الاصل

نازنین افشین جم  /  دختر شایسته ی جهان در سال ۲۰۰۳

شخصيت هاي جهاني ايراني الاصل

پروفسور علی جوان درسال ۱۹۵۸ زمانی که کارمند آزمایشگاه بل یود.ایده قانویی
کلی لیزر گارزا مطرح نمود ودر ۱۹۶۰طراح خودرابه مرحله باروری رساند .اودرسال
۱۹۶۴ برای کارهای که درزمینه لیزرگازها انجام داده بود مدال استوارت بالنتاین را
ازانستیتو فرانکلین دریافت نمودودرسال ۱۹۶۶مدال بنیاد فنی وجان هرتز ودرسال
۱۹۷۵مدال فردریک آیوزازانجمن اپتیکال ودر سال ۱۹۹۳مدال علمی جهانی آلبرت
انشتین را از انجمنworld culturalدزیافت کرد