header

خبر حذف شدن کنکور سراسری تا ۵ سال آینده


اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از حذف نشدن کنکور تا پنج سال آینده خبر داد

خبر حذف شدن کنکور سراسری تا 5 سال آینده

مهر:حسین توکلی  به کاهش تعداد متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته افزایش و متقاضیان زیادی وجود داشت اما در سالجاری تعداد داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد وحتی دکتری کاهش خواهد یافت.

وی به ثبت نام از داوطلبان شاخه کار و دانش در مقطع کاردانی پیوسته نظام جدید در اردیبهشت ماه اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به پیش بینی برنامه ای این بخش، آزمون روز عصر جمعه ۲۵ مرداد ماه سال ۹۳ در حوزه های امتحانی سراسر کشور برگزار می شود.

توکلی گفت: اکنون کارگروه ویژه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بر روی حذف قانون تشکیل شده که پس از انجام کارهای کارشناسی و طرح آن در مجلس، تصمیم و تغییرات جدید قانون کنکور اعمال خواهد شد.

وی افزود: پیشنهاد اولیه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی حذف تدریجی قانون کنکور تا پنج سال آینده و با ایجاد برنامه ریزی های جدید سالانه است.
منبع : مهر