header

سوتی زشت جنیفرلوپز در برنامه زنده امریکن ایدل


سوتی جنیفرلوپز در برنامه زنده امریکن ایدل

سوتی زشت جنیفرلوپز در برنامه زنده امریکن ایدل

جنیفرلوپز که در برنامه امریکن ایدل به تازگی به هیئت داوری این برنامه پیوسته است شب گذشته هنگام حرف زدن بطور ناگهانی از کلمه زشت و ناپسندی استفاده کرد که همگی شوکه شدند و از حضار تا تهیه کننده واکنش نشان دادند که جنیفر نیز معذرت خواهی کرد .

سوتی زشت جنیفرلوپز در برنامه زنده امریکن ایدل
سوتی زشت جنیفرلوپز در برنامه زنده امریکن ایدل
سوتی زشت جنیفرلوپز در برنامه زنده امریکن ایدل
سوتی زشت جنیفرلوپز در برنامه زنده امریکن ایدل