header

۹ شخصیت محبوب اسکار


نه شخصیت محبوب اسکار
9 شخصیت محبوب اسکار

افرادی که بیشترین تشکرها را در سخنرانی ها دریافت کرده اند

۱. استیون اسپیلبرگ
از او ۴۲ بار تاکنون تشکر شده است. حتی کسانی که خیلی از او کمک نگرفته‌اند هم از اسپیلبرگ تشکر کرده‌اند: مانند سم مندز، زیبایی آمریکایی.

9 شخصیت محبوب اسکار

۲. هاروی واینشتاین: ۳۴ بار.

9 شخصیت محبوب اسکار

۳. جیمز کامرون
۲۸ بار. بیشتر تشکرها را از عوامل فیلم‌های تایتانیک، آواتار و ترمیناتور دریافت کرده است.

9 شخصیت محبوب اسکار

۴. جرج لوکاس: ۲۳ بار.

9 شخصیت محبوب اسکار

۵. پیتر جکسون
۲۲ بار. بیشتر تشکرها را از عوامل سه‌گانه ارباب حلقه‌ها دریافت کرده است.

9 شخصیت محبوب اسکار

۶. فران والش: فیلم‌نامه‌نویس سه‌گانه ارباب حلقه‌ها و همسر پیتر جکسون که در مجموع ۱۸ تشکر دریافت کرده است.

9 شخصیت محبوب اسکار

۷. شیلا نِوینس: او مدیر بخش مستند اچ بی او است و دومین زنی است که بیش از ۱۰ تشکر را دریافت کرده است.

9 شخصیت محبوب اسکار

۸. فرانسیس فورد کاپولا و بَری اُسبورن: هر کدام با ۱۶ تشکر.

9 شخصیت محبوب اسکار

۹. مارتین اسکورسیزی و ساول زائنتس: هر کدام با ۱۵ تشکر.

9 شخصیت محبوب اسکار