header

تاکنون قصور پزشکان در مرگ مغزی ستایش ثابت نشده است


محمدرضا مظفری در خصوص کما رفتن و مرگ مغزی کودک 8 ساله در قم عنوان کرد: تاکنون هیچ گونه قصور پزشکی در مورد این بیمار به اثبات نرسیده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم تصریح کرد: قصور پزشکی توسط سازمان نظام پزشکی به اثبات می رسد که تاکنون پرونده ای برای بررسی ارسال نشده است.

مظفری ادامه داد: در صورتی که خانواده بیمار شکایتی را ارائه نمایند پرونده به هیات بدوی سازمان نظام پزشکی می رود و بررسی لازم صورت می گیرد.

گفتنی است؛ دختر بچه 8 ساله قمی بخاطر یک شکستگی استخوان پا بعد از تصادف به بیمارستان نکویی قم منتقل می شود و زیر عمل جراحی به علت سهل انگاری پزشک بیهوشی دراستفاده غلط از اکسیژن، به کما رفته و در نتیجه مرگ مغزی می شود

ایسنا


اخبار داغ در مرسیا