header

تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی بسیج


سردار نعمان غلامی رئیس سازمان بسیج سازندگی در خصوص اقدامات بسیج سازندگی در 6 ماهه نخست سال 95 گفت: در موضوع اقتصادی مقاومتی هدف گذاری کرده ایم که 50 هزار واحد کوچک ایجاد کنیم، که 12هزار واحد آن صنایع تبدیلی است و بقیه هم در واحدهای کوچک اقتصاد مقاومتی وجود دارند.

سردار غلامی با بیان اینکه امسال بیشترین تمرکز بر روی صنایع تبدیلی است اظهار داشت: سال گذشته 6هزار واحد تولیدی را مورد حمایت قرار دادیم و امسال تمرکز خود را دو برابر کرده‌ایم که رویکرد ما این است تا در شهرستانها ابتدا فرصتهای صنایع تبدیلی را شناسایی وسپس ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: محصولی که در هر شهرستان، بیشترین تولید و ضایعات را دارد، شناسایی می کنیم و در مورد محصولی که بیشترین سود را داشته باشد مطالعه می  کنیم تا ببینیم از آن محصولات چه چیز می توان تولید کرد.

غلامی با اشاره به بیشترین فرصت هایی که برای صنایع تبدیلی در شهرستانها وجود دارد، اظهار داشت: در سمیرم 350 هزار تن تولید سیب صورت گرفته بود، که 50هزار تن آن ضایعات بود، ولی با فرصت شناسی خوبی که باغداران داشتند، این 50هزار تن جهت تولید سرکه و لواشک مورد استفاده قرار گرفت.

رئیس سازمان بسیج سازندگی با اشاره به اینکه برنامه ریزی منسجمی برای حمایت این گروه از تولید کنندگان در صنایع تبدیلی وجود ندارد بیان داشت: درحال حاضر این فعالیتها به صورت پراکنده انجام می شود، اما در هر شهرستان یک موضوع انتخاب شده که قرار است با مسئولین آن شهرستان میثاق نامه امضا کنیم، که به تولید کنندگان کمک کنیم تا آنها بتوانند، فعالیت خود را به صورت شبکه ای در آورده و به بهره وری بیشتر برسند.

وی درخصوص تبعات این کمکها ادامه داد: این امر سبب ماندن جمعیت در روستاها ومهاجرت معکوس به سمت روستاها، جهت اشتغال و کسب درآمد می شود.

غلامی در خصوص حمایت‌های بسیج سازندگی از صنایع تولیدی بیان داشت: درحال حاضر برای تولیدات کوچک تا 30 میلیون تومان تسهیلات با سود 16 درصد می دهیم.

وی در پایان گریزی هم به اردوهای جهادی زد و گفت: هدف گذاری امسال ما این است که یک میلیون و250هزار نفر را برای کارهای جهادی به مناطق محروم اعزام کنیم.

میزان


اخبار داغ در مرسیا