header

(تصاویر) دوچرخه سواری پادشاه بلژیک در روز بدون دوچرخه


مردی در حال دویدن در طول Place de la Concorde در دومین سال پیاده سازی این طرح، ۴۰۰ مایل از خیابان ها از ورود ماشین ها جلوگیری کرده اند.

TDWC

پیاده ها و دوچرخه سوارها به خیابان الیزه آمده اند تا این خیابان را بدون ترافیک معمول تجربه کنند.

TDWC

دوچرخه سوارهایی که روپوش" پاریس بدون ماشین " به تن دارند در کناره های رود سن رکاب می زنند.

TDWC

زنی در حال سواری بر روی دوچرخه ی تاشوی خود از خیابان ها عکس هم می گیرد.

TDWC

در طی سه سال اخیر این حرکت برای زنان ترکیه این موقعیت را فراهم کرده که علاوه بر حمایت از محیط زیست مسائل دیگر را هم درخواست کنند.

TDWC

دوچرخه سواران در بلاروس.

TDWC

دوچرخه سواران در مسیر Calle de Alcala طولانی ترین خیابان مادرید که به صورت یک طرفه بسته شده است.

TDWC

پادشاه بلژیک به همراه فرزندانش در روز بدون ماشین در بروکسل.

TDWC

دوچرخه سوارها از نبودن ماشین در بلوار اصلی بروکسل کمال استفاده را می کنند!

TDWC


اخبار داغ در مرسیا