header

(تصاویر) عجیب ترین سازه هایی که به دست انسان ساخته شده اند


درختان نازی ها که جنگل های آلمان را هر پاییز فاشیستی می کنند!

یک فرد ناشناس چیزی در حدود ۴۳۰۰ یارد مربع کاج اروپایی را به شکل صلیب شکسته ی نازی ها در جنگل های کاج کاشته است. جنگلی در Zernikow، شهری در شمال شرق آلمان. در طول پاییز به مدت چند هفته برگ این کاج های اروپایی زرد می شوند و در میان سبزی کاج های معمولی صلیب شکسته ی نازی ها ظاهر می شود. چون این تغییر رنگ فقط در طول پاییز اتفاق می افتد و فقط از آسمان قابل رویت است تا مدت های مدید بعد از سقوط نازی هم این درختان کشف نشده بودند. در سال ۱۹۷۰ سربازهای آمریکایی این صلیب شکسته و عدد ۱۹۳۳ را تشخیص دادند. کلاوس گوریک یک جنگل بان سن درختان را درآورد و تایید کرد که در دهه ی ۳۰ کاشته شده اند. در سال ۱۹۹۵ جنگلبانان ۴۰ راس از این درختان را قطع کردند تا شکل نماد را تغییر دهند. ولی شکست خوردند. در سال ۲۰۰۰ مقامات اجازه ی قطع ۲۵ درخت دیگر را هم دادند تا بالاخره این جنگل ها از شر نازی راحت شوند.

صلیب

صلیب

کلیسای مرغی اندونزی:

در میان جنگل های وحشی اندونزی سازه ی عظیمی هست که به شکل یک مرغ است که برای عبادت ساخته شده است. این سازه که در میان محلی ها با اسم " گرجا آیام " شناخته می شود (همان معنی کلیسای مرغی می دهد) در اوایل دهه ۹۰ ساخته شد. معمار ۶۷ ساله ی آن دنیل الم جاه می خواست تصویر ربانی از خداوند را به شکل یک کبوتر نمایش دهد، ولی گویا بقیه ی اعضای ساخت ذهنیتشان با او فرق می کرده و در انتها به جای کبوتر، مرغ تحویل داده اند! این مرکز عبادت قرار بود رو به همه باز باشد و از همه ی ادیان می توانستند برای عبادت به آن بیایند، و در طبقات پایین آن هم قرار بود به بی خانمان ها سر پناه داده  شود و کمپ ترک اعتیاد هم تعبیه شد، ولی همه ی اینها با بسته شدن این مرغ بزرگ در سال ۲۰۰۰ به فراموشی سپرده شد.

مرغ

مرغ

پریسکوپ هایی که به مخفی گاهی ترسناک می رسیدند:

در شمال آلمان تعدادی دوست به جنگل ها رفتند تا بتوانند راز پریسکوپ هایی که سر از درون زمین درآورده بودند را پیدا کنند، با تفحص بیشتر آنها موفق به کشف یک دریچه شدند که با چوب پوشانده شده بود، با کندن چوب و بعد از آن باز کردن دریچه ی آهنی زیر آن، آنها به راهروهای بیمارستان شکلی وارد شدند! آنها از تمام اکتشاف خود عکاسی کردند، خیلی از اتاق ها بلوک بسته شده بودند، خیلی ها پر از آب بودند و ماشین های عجیب و غریب و بعضی از اتاق ها پر از قطعه ای یخ بودند، آنها با رسیدن به یک وسیله ی زیر دریایی مانند به سفر خود پایان دادند.

پریسکوپ

پریسکوپ

استون هنج هیتلر:

یک سازه ی ده وجهی که به وسیله ی ستون های بتنی سرپا شده است در بیرون دهکده ی Ludwikowice Klodzkie در سیلسیای لهستان بنا شده است. این سازه ی بی نام توسط نازی ها ساخته شده است و کارایی آن کاملا ناشناخته باقی مانده است. این سازه که به طور عموم با نام استون هنج هیتلر شناخته می شود یک راز دیگر در زیر خود دارد. در زیر این سازه ی عجیب شبکه ی عظیمی از تونل ها و پناهگاه ها وجود دارد. به نظر می آید که این سازه ی ۱۰ وجهی به عنوان سیستم خنک کننده ی آبی برای تول های زیر قرار بوده استفاده شود ولی طرفداران تئوری های فضایی معتقدند که هیتلر در تلاش برای ارتباط با فضاییان در حال ساخت محل فرود برای سفینه های آنها بوده است!

هیتلر

هیتلر

خانه ی دکتر سوسی شکل خارج از آلاسکا:

بیش از ۱۳۰ کیلومتر خارج از انکورج سیتی در میان دشت ها و جنگل های خالی از سکنه ی آلاسکا یک خانه ی عجیب و غریب سربرآورده است. ین خانه ی عجیب و غریب و بلند هم به عنوان خانه و هم به عنوان یک رصدخانه استفاده می شود. با داشتن ۱۲ طبقه و ۱۸۵ فوت ارتفاع این خانه دید بسیار خوبی به دنالی، باندترین قله ی آمریکا دارد. بعد از یک آتش سوزی در منطقه فیل ویدنر احساس کرد که منطقه ی هموار ایجاد شده بر اثر آتش سوزی بسیار مناسب برای ساخت یک خانه است. به همین دلیل او یک خانه ی تک طبقه ساخت و محو مناظر نفس گیر و تنهایی آنجا شد. با رشد دوباره ی درختان بعد از آتش سوزی دید خانه مسدود شد و آقای ویدنر برای جبران منظره های از دست رفته به طور مداوم به ارتفاع خانه ی خود افزود تا در نهایت این خانه به این شکل عجیب رسید.

سوس

سوس


اخبار داغ در مرسیا