header

کریمی: پشیمانم از سپاهان رفتم


امیر حسین کریمی درباره جدایی اش از گسترش اظهار داشت:من در آغاز فصل با قول و قرارهایی به باشگاه گسترش رفتم اما انجام نشد.اگر تیم نتیجه گرفته بود و من بازی نمی کردم ایرادی نداشت ولی وقتی دیدم تیم نتیجه نمی گیرد دیگر حوصله فوتبال نداشتم.

وی ادامه داد:من تیم را دوست داشتم و از گسترش بدی ندیده بودم.با این وجود اتفاقاتی در این هفته ها رخ داد که دیدم اگر از گسترش جدا شوم بهتر است تا اتفاقات بدی رخ ندهد.هر بازیکن دیگری جای من بود می گفت من پولم را تا نیم فصل می گیرم و هر اتفاقی بیفتد حرف نمی زنم.

هافبک سابق گسترش افزود:نظر کمالوند این بود که من ادامه بدهم اما  مخالفت کردم.دلیلش هم این است که در چنین شرایطی خیلی اذیت می شدم.

وی ادامه داد:من بهترین دوران فوتبالی ام را در سپاهان داشتم.در آغاز فصل هم چند جلسه با این تیم تمرین کردم اما وقتی دیدم که در گسترش بازی می کنم و مشکلی ندارم رضایتم را از سپاهان گرفتم و به گسترش پیوستم.هر چند از نظر خودم بابت این کار پشیمان هستم و باید برای انتخاب تیم بعدی ام دقت بیشتری کنم.

کریمی درباره مقصدش گفت:هنوز چیزی مشخص نیست.باید چند روزی را استراحت کنم و بعد تصمیم بگیرم.دوست دارم مدتی به دور از هیاهوی فوتبال باشم.امیدوارم تیمی را را انتخاب کنم که به آینده ام کمک کند.

کاپ


اخبار داغ در مرسیا